Ekonominätverk

Rollen som ekonomichef kan emellanåt upplevas som ensam. Kanske hamnar du ibland i situationer eller frågor där du skulle dra nytta av att kunna få prata med någon som varit i samma sits tidigare eller som är samma situation som du är just nu?

Erfarenhetsutbyte, bollplank och nätverk 

Kanske vill du diskutera ekonomichefens roll i organisationen, medarbetaransvar eller lagar, skatt och processer?  

 I nätverksgruppen 10 personer pratar om Ekonomi erbjuds du möjligheten att tillsammans med andra i samma situation bolla, diskutera och vrida och vända på frågor som kan komma upp i din roll. Vi utbyter erfarenheter, åsikter och tankar.

Det skapas också nya relationer - relationer som förhoppningsvis bidrar till att du och de andra deltagarna även i framtiden kommer kunna vara bollplank och stöd till varandra.  

Kunskaps- och erfarenhetsnätverket bygger på formatet 10 personer pratar om och hålls samman av en nätverksledare, men bygger på att du som deltagare är aktiv och bidrar med inspel, frågor och erfarenheter. Det är deltagarnas förväntningar och behov som styr nätverksträffarnas tema. Ibland deltar dock gästföreläsare med fördjupad kompetens inom ett önskat område, men framför allt tar vi del av varandras erfarenheter och lyfter egna frågeställningar. Inför första träffen kommer du därför att bli kontaktad.   

Vi träffas vid totalt 4 tillfällen. Formatet bygger på att man ses fysiskt men det går också bra att delta digitalt.

För vem?

10 personer pratar om Ekonomi vänder sig till dig som idag jobbar som ekonomichef och är intresserad till att bygga ett långsiktigt nätverk och få erfarenheter som stärker dig i din roll. 

Är du intresserad av att delta när vi startar upp en ny omgång? Hör av dig till Helena! Du finner hennes kontaktuppgifter längre ner på sidan.

Nätverket är för dig som arbetar på ett företag som är medlem i Handelskammaren Värmland. 

Helena Englund arrangerar affärsmässig utbildning för företag

Helena Englund

Utbildningsansvarig