Ekonominätverk

Rollen som ekonomichef kan emellanåt upplevas som ensam. Kanske hamnar du ibland i situationer eller frågor där du skulle dra nytta av att kunna få prata med någon som varit i samma sits tidigare eller som är samma situation som du är just nu?

Erfarenhetsutbyte, bollplank och nätverk 

Kanske vill du diskutera ekonomichefens roll i organisationen, medarbetaransvar eller lagar, skatt och processer?  

I Ekonominätverket erbjuds du möjligheten att tillsammans med andra i samma situation bolla, diskutera och vrida och vända på frågor som kan komma upp i din roll. Vi utbyter erfarenheter, åsikter och tankar. Det skapas också nya relationer - relationer som förhoppningsvis bidrar till att du och de andra deltagarna även i framtiden kommer kunna vara bollplank och stöd till varandra.  

Träffarna hålls samman av en nätverksledare från Handelskammaren. Ibland deltar gästföreläsare med fördjupad kompetens inom ett önskat område, men framför allt tar vi del av varandras erfarenheter och lyfter egna frågeställningar. Det är deltagarnas förväntningar och behov som styr nätverksträffarnas tema.

Fyra träffar

Ekonominätverket ses vid fyra halvdagar. För att skapa största värde för dig som deltar skräddarsyr vi grupperna. Det kan handla om företagsstorlek, bransch eller vad du som deltar vill få ut av nätverket.

För vem?  

Nätverket vänder sig till dig som idag jobbar som ekonomichef och är intresserad av att bygga ett långsiktigt nätverk och få erfarenheter som stärker dig i din roll. 

Nätverket är för dig som arbetar på ett företag som är medlem i Handelskammaren Värmland. 

Är du intresserad av att delta i vårt ekonominätverk? Tveka inte att höra av dig!

Helena Englund arrangerar affärsmässig utbildning för företag

Helena Englund

Utbildningsansvarig