HR-nätverk

Nu, kanske mer än någonsin tidigare - när såväl ledare som medarbetare behöver stöd i utmaningarna kring snabba förändringar och högre krav - fyller HR en kritisk roll som stöd till organisationen. 

Erfarenhetsutbyte, bollplank och nätverk 

Vill du kan diskutera hur man tar sig an svåra samtal, rekrytering eller kanske kompetensutveckling och lärande? Då kan det här vara en grupp för dig.  

I vårt HR-nätverk erbjuds du möjligheten att tillsammans med andra i samma situation bolla, diskutera och vrida och vända på frågor som kan komma upp i din roll. Vi utbyter erfarenheter, åsikter och tankar. Det skapas också nya relationer - relationer som förhoppningsvis bidrar till att du och de andra deltagarna även i framtiden kommer kunna vara bollplank och stöd till varandra.  

Träffarna hålls samman av en nätverksledare från Handelskammaren. Ibland deltar gästföreläsare med fördjupad kompetens inom ett önskat område, men framför allt tar vi del av varandras erfarenheter och lyfter egna frågeställningar. Det är deltagarnas förväntningar och behov som styr nätverksträffarnas tema.

Fyra träffar

HR-nätverket ses vid fyra halvdagar. För att skapa största värde för dig som deltar skräddarsyr vi grupperna. Det kan handla om företagsstorlek, bransch eller vad du som deltar vill få ut av nätverket.

För vem?  

Nätverket vänder sig till dig som arbetar operativt och brett med HR-frågor och som söker ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte med kollegor från andra organisationer och företag.  

Nätverket är för dig som arbetar på ett företag som är medlem i Handelskammaren Värmland. 

Är du intresserad av att delta i vårt HR-nätverk? Tveka inte att höra av dig!

FLER NÄTVERK MED HANDELSKAMMAREN: