HR-nätverk

Nu, kanske mer än någonsin tidigare - när såväl ledare som medarbetare behöver stöd i utmaningarna kring snabba förändringar och högre krav - fyller HR en kritisk roll som stöd till organisationen. 

Erfarenhetsutbyte, bollplank och nätverk 

Vill du kan diskutera hur man tar sig an svåra samtal, rekrytering eller kanske kompetensutveckling och lärande? Då kan det här vara en grupp för dig.  

I nätverksgruppen 10 personer pratar om HR erbjuds du möjligheten att tillsammans med andra i samma situation bolla, diskutera och vrida och vända på frågor som kan komma upp i din roll. Vi utbyter erfarenheter, åsikter och tankar. Det skapas också nya relationer - relationer som förhoppningsvis bidrar till att du och de andra deltagarna även i framtiden kommer kunna vara bollplank och stöd till varandra.  

Kunskaps- och erfarenhetsnätverket bygger på formatet 10 personer pratar om och hålls samman av en nätverksledare, men bygger på att du som deltagare är aktiv och bidrar med inspel, frågor och erfarenheter. Det är deltagarnas förväntningar och behov som styr nätverksträffarnas tema. Ibland deltar gästföreläsare med fördjupad kompetens inom ett önskat område, men framför allt tar vi del av varandras erfarenheter och lyfter egna frågeställningar. Inför första träffen kommer du därför att bli kontaktad.  

För vem?  

10 personer pratar om HR vänder sig till dig som arbetar operativt och brett med HR-frågor och som söker ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte med kollegor från andra organisationer och företag.  

Är du intresserad av att delta i vårt HR-nätverk? Hör av dig till Karolina Nilsson, karolina@handelskammarenvarmlan.se, 070-302 72 54.

Nätverket är för dig som arbetar på ett företag som är medlem i Handelskammaren Värmland. 

FLER NÄTVERK MED HANDELSKAMMAREN: