10 personer pratar om Värderingsstyrt ledarskap

Tror du också att ett tryggt ledarskap som bygger på ett medvetet personligt ledarskap, och som tar sin utgångspunkt i gemensamma värderingar, skapar både tydlighet, riktning, mening och engagemang och att det är vägen framåt? I så fall är du inte ensam. Att det värderingsbaserade ledarskapet blivit allt viktigare råder det inga tvivel om.  

Erfarenhetsutbyte, bollplank och nätverk  

Vill du diskutera och lära dig mer om hur man bäst leder värderingsstyrt och hur dessa värderingar förmedlas till medarbetarna? Eller är du ute efter att både få tips på - och dela med dig av egna - kring hur du själv kan leda värderingsbaserat och på så sätt få ett bra rättesnöre i praktisk handling. I sådana fall kan denna grupp vara något för dig.  

I nätverksgruppen 10 personer pratar om Värderingsstyrt ledarskap erbjuds du möjligheten att tillsammans med andra i samma situation bolla, diskutera och vrida och vända på frågor. Vi utbyter erfarenheter, åsikter och tankar. Det skapas också nya relationer - relationer som förhoppningsvis bidrar till att du och de andra deltagarna även i framtiden kommer kunna vara bollplank och stöd till varandra.  

Nätverket hålls samman av en nätverksledare, men bygger på att du som deltagare är aktiv och bidrar med inspel, frågor och erfarenheter. Det är deltagarnas förväntningar och behov som styr nätverksträffarnas tema. Ibland deltar gästföreläsare med fördjupad kompetens inom ett önskat område, men framför allt tar vi del av varandras erfarenheter och lyfter egna frågeställningar. Inför första träffen kommer du därför att bli kontaktad.   

Vi träffas vid totalt 4 tillfällen. Första träffen hålls fredagen den 16 oktober kl 09-12. Formatet bygger på att man ses fysiskt men det går också bra att delta digitalt. 

Nätverket är endast för medlemmar i Handelskammaren Värmland. 

För vem?

10 personer pratar om Värderingsstyrt ledarskap vänder sig till dig som är vd, platschef eller innehar motsvarande roll.

Mer information samt anmälan till nätverket hittar du nedan!

MER INFORMATION OCH ANMÄLAN:
Helena Englund arrangerar affärsmässig utbildning för företag

Helena Englund

Utbildningsansvarig