Young Professional

Är du ung, engagerad och vill utvecklas?

I nätverket för Young Professionals är du välkommen oavsett yrkestitel eller roll. Det som är viktigt är att du är ambitiös och vill ta mer ansvar i framtiden. Young Professionals ger dig en kombination av kompetensutveckling och nätverk. Här får du möjlighet att utvecklas som person, medarbetare och ledare, samtidigt som du knyter värdefulla kontakter för framtiden.

Erfarenhetsutbyte, bollplank och nätverk

I nätverket får du möjligheten att tillsammans med andra i samma situation bolla, diskutera och vrida och vända på frågor som kan komma upp i din vardag. Vi utbyter erfarenheter, åsikter och tankar. Det skapas också nya relationer - relationer som förhoppningsvis bidrar till att du och de andra deltagarna även i framtiden kommer kunna vara bollplank och stöd till varandra.

Intressanta gästföreläsare

Förutom det stora utbytet som sker mellan er som deltar får du också del av intressanta inspel från gästföreläsare. Det kan vara någon som själv gjort resan från ung, ambitiös, nyanställd till vd, en entreprenör, en ledarskapsutvecklare eller experter inom olika områden. Allt för att du ska få en skjuts i din fortsatta karriär.

Samtalsledare från Handelskammaren

Vid samtliga tillfällen deltar en nätverksledare från oss som är med och leder samtalen, men det bygger på att du som deltagare är aktiv och bidrar med inspel, frågor och erfarenheter. Det är dina och övriga deltagarnas förväntningar och behov som styr nätverksträffarnas tema. Inför första träffen kommer du därför att bli kontaktad.

Exempel på ämnen:

Ledarskap
Affärsmodeller
Personligt varumärke
Personlig utveckling
Medarbetarskap
Innovation

Fyra träffar

Nätverket består av fyra halvdagar. Formatet gör sig bäst när man ses fysiskt, men det kommer att finnas möjlighet att delta digitalt.

För vem?

Young Professional-nätverket vänder sig till dig som är under 30 år. Det spelar ingen roll om du har jobbat ett tag eller är ny i yrkeslivet. Är du ambitiös, vill utvecklas och ta en större roll i yrkeslivet är Young Professionals Värmland nätverket för dig.

Är du intresserad av att vara med när vi startar upp nästa gång? Skicka in din intresseanmälan redan nu.

Helena Englund arrangerar affärsmässig utbildning för företag

Helena Englund

Utbildningsansvarig
ANDRA NÄTVERK HOS HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND: