Export-nätverk

Exportnätverk

I vårt  Export-nätverk träffar du andra som arbetar med internationella affärer och ofta sitter med samma frågor som du, trots att de i vissa fall arbetar i en helt annan bransch. Här får du ny kunskap om aktuella ämnen, utbyta erfarenheter med andra och inspiration. 

Erfarenhetsutbyte, bollplank och nätverk 

Kunskaps- och erfarenhetsnätverket bygger på formatet 10 personer pratar om, där du som deltagare bidrar med inspel, frågor och erfarenheter. En samtalsledare från oss på Handelskammaren är med och håller i träffarna. Det är dina och övriga deltagares förväntningar och behov som styr nätverksträffarnas tema. Ibland deltar gästföreläsare med fördjupad kompetens inom ett önskat område, men framför allt tar vi del av varandras erfarenheter och lyfter egna frågeställningar. Inför första träffen kommer du därför att bli kontaktad. 

Vi träffas vid totalt 4 tillfällen och första träffen kommer att vara i oktober. Formatet bygger på att vi ses fysiskt men det går också bra att delta digitalt. 

För vem? 

Export-nätverket riktar sig till dig som är ansvarig för företagets frågor kring internationella affärer och arbetar med strategiska frågor kring exempelvis olika marknader, frihandel och olika regelverk. Samt för dig som söker ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte med kollegor från andra organisationer och företag.  

Är du intresserad av att delta i vårt Export-nätverk? Hör av dig till Henrik Kihlström, henrik@handelskammarenvarmlan.se 072- 508 41 74 

Nätverket är för dig som arbetar på ett företag som är medlem i Handelskammaren Värmland.

Henrik Kihlström

Henrik Kihlström

Ekonomiansvarig/Ansvarig för internationell handel
FLER NÄTVERK MED HANDELSKAMMAREN: