Marknadschefsnätverk

Marknadschefsnätverk

Som marknad- och kommunikationschef är man ofta ensam i sin roll med mycket ansvar. Därför kan det vara värdefullt att träffa andra som delar dina funderingar och utmaningar. Genom erfarenhetsutbyte med andra i liknande roll, från olika branscher, kan du stärka både dig själv och ditt företag. 

Erfarenhetsutbyte, bollplank och nätverk 

Vill du diskutera och bolla marknads- och kommunikationsfrågor, vilket kan handla om exempelvis marknadsstrategier eller utmaningar och möjligheter med digitala- och sociala medier? Då kan det här vara nätverket för dig.  

I nätverksgruppen för marknad- och kommunikationschefer får du möjlighet att tillsammans med andra, med liknande roll som dig, bolla, diskutera och vrida och vända på frågor, idéer och utmaningar. Vi utbyter erfarenheter, åsikter och tankar. Det skapas också nya relationer - relationer som förhoppningsvis bidrar till att du och de andra deltagarna även i framtiden kommer kunna vara bollplank och stöd till varandra.  

Erfarenhetsnätverket hålls samman av en nätverksledare från Handelskammaren Värmland.  Ibland deltar gästföreläsare med fördjupad kompetens inom ett önskat område, men framför allt tar vi del av varandras erfarenheter och lyfter egna frågeställningar.  

Fyra träffar

Markandschefsnätverket ses vid fyra halvdagar. Formatet bygger på att vi ses fysiskt men det går också bra att vid behov delta digitalt. 

Det är deltagarnas förväntningar och behov som styr nätverksträffarnas tema, och för att kunna göra indelningen i grupperna på bästa sätt, kommer vi inför första tillfället att kontakta dig, för att höra vad du vill få ut av nätverket och vilka frågor som du gärna skulle vilja diskutera. 

För vem?  

Nätverket vänder sig till dig som arbetar som marknads- eller kommunikationschef/ansvarig, eller för dig med liknande position. Om du vill utbyta erfarenheter som stärker dig i din roll och samtidigt bygga långsiktiga relationer är det här nätverket för dig! 

Nätverket är för dig som arbetar på ett företag som är medlem i Handelskammaren Värmland. 

Är du intresserad av att delta i vårt Marknadschefsnätverk? Tveka inte att höra av dig!

Helena Englund arrangerar affärsmässig utbildning för företag

Helena Englund

Utbildningsansvarig

FLER NÄTVERK MED HANDELSKAMMAREN: