Chefsnätverk - Ny som chef

Är du ny i rollen som chef och har medarbetaransvar?

Att vara ny i sin chefsroll kan emellanåt upplevas som svårt. Du kommer antagligen att hamna i situationer där frågor som för de flesta kan kännas ovana och besvärliga, och som det många gånger inte finns några självklara svar på, måste lösas. Att kunna få prata och dela erfarenheter med någon som varit i samma sits tidigare eller som är samma situation som dig själv just nu, kan vara ett gott stöd. 

Erfarenhetsutbyte, bollplank och nätverk

Vill du diskutera kring hur man skapar balansen mellan att vara chef och kollega, hur konflikter kan hanteras eller kanske kring hur man som chef bäst prioriterar sin tid?

I nätverksgruppen Ny som chef erbjuds du möjligheten att tillsammans med andra i samma situation bolla, diskutera och vrida och vända på frågor som kan komma upp i din nya roll. Vi utbyter erfarenheter, åsikter och tankar. Det skapas också nya relationer - relationer som förhoppningsvis bidrar till att du och de andra deltagarna även i framtiden kommer kunna vara bollplank och stöd till varandra. 

Träffarna hålls samman av en nätverksledare från Handelskammaren. Ibland deltar gästföreläsare med fördjupad kompetens inom ett önskat område, men framför allt tar vi del av varandras erfarenheter och lyfter egna frågeställningar. Det är deltagarnas förväntningar och behov som styr nätverksträffarnas tema.

Fyra träffar

Nätverket består av fyra halvdagar. För att skapa största värde för dig som deltar skräddarsyr vi grupperna. Det kan handla om företagsstorlek, bransch eller vad du som deltar vill få ut av nätverket.

För vem?  

Nätverksgruppen Ny som chef vänder sig till dig som är, eller känner dig, ny i din chefsroll. Kanske leder du en ny grupp eller har blivit chef över gamla kollegor. Kanske har du hunnit jobba som chef ett tag eller precis skrivit på kontraktet. Och för dig som söker ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte med kollegor från andra organisationer och företag.  

Nätverket är för dig som arbetar på ett företag som är medlem i Handelskammaren Värmland. 

Är du intresserad av att vara med i vårt nätverk för nya chefer? Tveka inte att höra av dig!

Nyfiken på ny som chef? Kontakta mig!
Helena Englund arrangerar affärsmässig utbildning för företag

Helena Englund

Utbildningsansvarig
FLER NÄTVERK MED HENDELSKAMMAREN: