Skeppningsnätverk

Skeppningsnätverket riktar sig till dig som jobbar med export/import, logistik och tull. I vårt nätverk träffar du andra som ofta sitter med samma frågor och utmaningar som du, trots att de i vissa fall arbetar i en helt annan bransch. Genom erfarenhetsutbyte med andra i liknande roll, kan du stärka både dig själv och ditt företag.  

Vill du diskutera och bolla frågor med andra som jobbar med liknande uppgifter inom internationell handel? Det kan handla om allt från tullfrågor, beviskrav och logistikutmaningar till marknadsspecifika frågor kring handel med ett visst land, frihandelsavtal och dokumenthantering. Kanske känner du att det vore intressant att veta hur andra arbetar för att få tips för att effektivisera egna rutiner? Då kan det här vara nätverket för dig.  

Erfarenhetsutbyte, bollplank och nätverk 

I Skeppningsnätverket får du möjlighet att tillsammans med andra, med liknande roll som dig, bolla, diskutera och vrida och vända på frågor, idéer och utmaningar. Vi utbyter erfarenheter, åsikter och tankar. Det skapas också nya relationer – relationer som förhoppningsvis bidrar till att du och de andra deltagarna även i framtiden kommer kunna vara bollplank och stöd till varandra.  

Kunskaps- och erfarenhetsnätverket bygger på att du som deltagare bidrar med inspel, frågor och erfarenheter. En samtalsledare från oss på Handelskammaren är med och håller i träffarna. Ibland deltar gästföreläsare med fördjupad kompetens inom ett önskat område, men framför allt tar vi del av varandras erfarenheter och lyfter egna frågeställningar. 

Det är deltagarnas förväntningar och behov som styr nätverksträffarnas tema, och vi kommer inför första tillfället att kontakta dig, för att höra vad du vill få ut av nätverket och vilka frågor som du gärna skulle vilja diskutera. 

Fyra träffar 

Vi träffas vid totalt 4 tillfällen och första träffen kommer att hållas den  3 mars 2022. Kommande tillfällen bokas sedan in gemensamt av dem som deltar. Formatet gör sig bäst när man ses fysiskt, men det kommer att finnas möjlighet att delta digitalt.

För vem? 

Skeppningsnätverket riktar sig till dig som jobbar med skeppningsfrågor (Import/export/logistik/tull) och som söker ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte med kollegor från andra organisationer och företag.  

Nätverket är för dig som arbetar på ett företag som är medlem i Handelskammaren Värmland.

Har du några funderingar? Tveka inte att höra av dig!

Alexandra Pfeiffer klar

Alexandra Pfeiffer

Internationell handel
ANDRA NÄTVERK HOS HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND: