Vd-nätverk

Att vara vd kan emellanåt upplevas som ensamt. Därför kan det vara värdefullt att träffa andra som delar dina funderingar. Genom erfarenhetsutbyte med andra företagsledare kan du stärka både dig själv och ditt företag.

"I de 100-tals samtal vi haft med er medlemmar det senaste året har det blivit tydligt att många av er ser ett stort värde i att träffa och prata med andra vd:ar. För att utbyta erfarenheter och diskutera utmaningar som ni brottas med. I vårt nya vd-nätverk är det precis det vi kommer att göra. Hoppas vi ses!"
Frida Johansson Pressbild
Frida Johansson, Handelskammaren Värmland

Erfarenhetsutbyte, bollplank och nätverk 

I vårt vd-nätverk får du möjlighet att diskutera och vrida och vända på frågor som kan komma upp i din roll. Här träffar du personer - i samma position - som du kan bolla sådant som det kan vara svårt att tala om inom den egna organisationen.

Det skapas också nya relationer - relationer som förhoppningsvis bidrar till att du och de andra deltagarna även i framtiden kommer kunna vara bollplank och stöd till varandra. Samtidigt ger det dig ett utökat nätverk som kan leda till nya samarbeten.

Träffarna hålls samman av en nätverksledare från Handelskammaren. Ibland deltar gästföreläsare med fördjupad kompetens inom ett önskat område, men framför allt tar vi del av varandras erfarenheter och lyfter egna frågeställningar. Det är deltagarnas förväntningar och behov som styr nätverksträffarnas tema.

Fyra träffar

Vd-nätverket ses vid fyra halvdagar, med gemensam lunch för dem som deltar på plats. Det kommer att finnas möjlighet att delta både fysiskt och digitalt.

För att skapa största värde för dig som deltar skräddarsyr vi grupperna. Det kan handla om företagsstorlek, bransch eller vad du som deltar vill få ut av nätverket.

För vem?

Nätverket vänder sig till dig som är vd på ett företag. Om du vill utbyta erfarenheter som stärker dig i din roll och samtidigt bygga långsiktiga relationer är det här nätverket för dig!

Nätverket är för dig som arbetar på ett företag som är medlem i Handelskammaren Värmland. 

Har du några funderingar? Tveka inte att höra av dig!

FLER NÄTVERK MED HANDELSKAMMAREN: