10 pratar om

Vill du engagera dig i en fråga som du har kunskap kring men kanske vill veta mer om och samtidigt få möjligheten att lära känna andra personer som vill detsamma?

10 PERSONER PRATAR OM....

…är en möjlighet för dig att möta personer som har samma roll som du  eller ett gemensamt intresse för en specifik fråga men där garanterat åsikterna, perspektiven eller erfarenheterna i många fall är annorlunda än dina egna.

Ingången är personlig. De är ditt och de andra i gruppens perspektiv som gäller. Ta intryck av senaste trenderna, hur andra jobbar och ta chansen att göra avtryck genom att delge andra dina erfarenheter och tankar.

Gruppen leds av medlemmar, för medlemmar

Dessa är engagerade personer som, med Handelskammarens stöd, är intresserade av och har erfarenhet från och kunskap kring det aktuella temat och som hjälper gruppen att hålla fokus och driver den framåt.  Gruppen träffas 4 gånger och sätter gemensamt agendan för det ni vill diskutera. Som deltagare i gruppen utvecklas du såväl som du bidrar till andras utveckling. Både vad gäller karriär och personlig utveckling som i ett större perspektiv.

Nytt tillfälle på gång i höst. Håll utkik i kalendern!

Kontaktperson

Karolina Nilsson
070-302 72 54

Copyright © Handelskammaren Värmland | Läs vår integritetspolicy

jail