Chefsnätverk – Ny som chef

Är du ny i rollen som chef och vill utveckla dig i din yrkesroll? Då är det här nätverket för dig!

Chefsnätverk - Ny som chef

Datum:

Den 23 september, klockan 09:00-12:00

Plats:
Handelskammaren Värmland, Tullhusgatan 1A, Karlstad.
Pris:
5900kr per person exkl moms (fyra halvdagar, lunch ingår vid varje tillfälle)

Att vara ny i sin chefsroll kan emellanåt upplevas som svårt. Du kommer antagligen att hamna i situationer där frågor som för de flesta kan kännas ovana och besvärliga, och som det många gånger inte finns några självklara svar på, måste lösas. Att kunna få prata och dela erfarenheter med någon som varit i samma sits tidigare eller som är samma situation som dig själv just nu, kan vara ett gott stöd.

Erfarenhetsutbyte, bollplank och nätverk

Vill du diskutera kring hur man skapar balansen mellan att vara chef och kollega, hur konflikter kan hanteras eller kanske kring hur man som chef bäst prioriterar sin tid? I erfarenhetsnätverket Ny som chef får du möjlighet att tillsammans med andra i samma situation bolla, diskutera och vrida och vända på frågor som kan komma upp i din roll. Tillsammans utbyter vi erfarenheter, åsikter och tankar samt bygger nya relationer – relationer som förhoppningsvis bidrar till att du och de andra deltagarna även i framtiden kommer kunna vara bollplank och stöd till varandra.

Chefsnätverket hålls samman av en nätverksledare från Handelskammaren Värmland, men bygger på att du som deltagare är aktiv och bidrar med inspel, frågor och erfarenheter. Det är deltagarnas förväntningar och behov som styr nätverksträffarnas tema. Ibland deltar gästföreläsare med fördjupad kompetens inom ett önskat område, men framför allt tar vi del av varandras erfarenheter och lyfter egna frågeställningar. Inför första träffen kommer du därför att bli kontaktad.

Fyra träffar

Chefsnätverket startar upp 23 september. Deltagarna sätter sedan gemensamt datum för resterande tre träffar. Formatet bygger på att vi ses fysiskt.

Det är deltagarnas förväntningar och behov som styr nätverksträffarnas tema, och för att kunna göra indelningen i grupperna på bästa sätt, kommer vi inför första tillfället att kontakta dig, för att höra vad du vill få ut av nätverket och vilka frågor som du gärna skulle vilja diskutera.

I nätverksgruppen finns det plats för max 10 deltagare!

För vem?

Chefsnätverket Ny som chef vänder sig till dig som är, eller känner dig, ny i din chefsroll. Kanske leder du en ny grupp eller har blivit chef över gamla kollegor. Kanske har du hunnit jobba som chef ett tag eller precis skrivit på kontraktet. Och för dig som vill utbyta erfarenheter med andra som stärker dig i din roll och samtidigt bygga långsiktiga relationer.

Nätverket är för dig som arbetar på ett företag som är medlem i Handelskammaren Värmland.

 

 

Kontaktpersoner:
Helena Englund arrangerar affärsmässig utbildning för företag

Helena Englund

Utbildningsansvarig