HR-nätverk

Nu, kanske mer än någonsin tidigare, fyller HR en kritisk roll som stöd till organisationen. Genom erfarenhetsutbyte får du möjlighet att dela dina tankar och funderingar med andra, som kan stärka både dig själv och ditt företag.

HR-nätverk

Datum:

17 november, kl. 09.00-12.00. Resterande tre datum kommer ni gemensamt fram till i gruppen.

Plats:
Handelskammaren Värmland, Tullhusgatan 1 A, Karlstad.
Pris:
5900 kr exkl. moms (fyra halvdagar, lunch ingår vid varje tillfälle)

Erfarenhetsutbyte, bollplank och nätverk

I vårt HR-nätverk har du möjlighet att diskutera och vrida och vända på frågor som kan komma upp i din roll inom HR. Du träffar personer i samma position – tillsammans utbyter ni erfarenheter, åsikter och tankar. Exempelvis hur man tar sig an svåra samtal, rekrytering eller kanske kompetensutveckling och lärande. Ni själva sätter tillsammans agendan. Det är era förväntningar och behov som styr nätverksträffarnas teman.

Det skapas också nya relationer – relationer som förhoppningsvis bidrar till att du och de andra deltagarna även i framtiden kommer kunna vara bollplank och stöd till varandra. Samtidigt ger det dig ett utökat nätverk som kan leda till nya samarbeten.

Träffarna hålls samman av Karolina Nilsson, vice vd på Handelskammaren Värmland. Ibland deltar gästföreläsare med fördjupad kompetens inom ett önskat område, men framför allt tar vi del av varandras erfarenheter och lyfter egna frågeställningar.

Fyra träffar

HR-nätverket startar upp 17 november och för att inte bara skrapa på ytan, utan få till mer djupgående diskussioner ses vi vid fyra halvdagar.

Inför första träffen kommer alla deltagare bli kontaktade för att stämma av förväntningar och de frågor man gärna skulle vilja diskutera.

För vem?

10 personer pratar om HR vänder sig till dig som arbetar operativt och brett med HR-frågor och som söker ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte med kollegor från andra organisationer och företag.

 

“Som HR-Chef är man ofta ganska ensam då många organisationer inte har någon stor HR-avdelning och jag har ofta saknat någon att bolla med. De andra HR-nätverk jag ingår i är ganska omfattande, man får inte tid och utrymme för några närmare kontakter och heller inte så ingående diskussioner. Då den här gruppen är liten blev diskussionerna spänstigare då vi av naturliga själ kunde vara mer öppna och transparenta. En härlig grupp som jag kommer hålla kontakten med även efter och som har varit ett bra och givande bollplank.”
Petra Bachmann, HR-Chef Technogarden.
“Mycket värdefullt att höra hur andra hanterar olika HR-frågor. Att delta i nätverket har gett mig nya idéer och tankar i mitt egna arbete inom HR samt ett kontaktnät att bolla frågor med även mellan våra träffar.”
Lena-Kajsa Höglind, Personalchef ByggDialog.
Kontaktpersoner:
Helena Englund arrangerar affärsmässig utbildning för företag

Helena Englund

Utbildningsansvarig