Chefsnätverk – Inköpschef

Vill du utbyta erfarenheter som utvecklar och stärker dig i din roll som inköpschef, och samtidigt bygga långsiktiga relationer? Då är det här nätverket för dig!

Chefsnätverk - för dig som är inköpschef

Datum:

Den 18 april 2023, kl. 09:00-12:00. Resterande datum kommer ni gemensamt fram till i gruppen.

Plats:
Handelskammaren Värmland, Tullhusgatan 1 A, Karlstad.
Pris:
6900 kr exkl. moms/person (fyra halvdagar, lunch ingår vid varje tillfälle)

Inköpschefens roll och ansvar växer i takt med att omvärldens krav ökar. Att vara inköpschef kan samtidigt emellanåt upplevas som ensamt. Därför kan det vara värdefullt att träffa andra som delar dina funderingar. Genom erfarenhetsutbyte med andra kan du stärka både dig själv och ditt företag.  

Erfarenhetsutbyte, bollplank och nätverk 

I vårt chefsnätverk för inköpschefer får du möjlighet att diskutera och vrida och vända på frågor som kan komma upp i din roll. Här träffar du personer – i samma position – som du kan bolla sådant som det kan vara svårt att tala om inom den egna organisationen eller som du vill få nya perspektiv på. Exempelvis din egen och inköpsavdelningens roll, strategi, trender, digitalisering, affärsutveckling och hållbarhet. Tillsammans utbyter vi erfarenheter, tankar och åsikter.  

Det skapas också nya relationer – relationer som förhoppningsvis bidrar till att du och de andra deltagarna även i framtiden kommer kunna vara bollplank och stöd till varandra. 

Erfarenhetsnätverket hålls samman av en nätverksledare från Handelskammaren Värmland. Vi kommer ta del av varandras erfarenheter och lyfter egna frågeställningar. 

Det är deltagarnas förväntningar och behov som styr nätverksträffarnas tema. Vi kommer därför inför första tillfället att kontakta dig, för att höra vad du vill få ut av nätverket och vilka frågor som du gärna skulle vilja diskutera. För att få ut mesta möjliga av träffarna kommer även deltagarna tillsammans överens om vilka förhållningsregler som ska gälla.

För vem?  

Detta chefsnätverk vänder sig till dig som är inköpschef med ett strategiskt ansvar.  

Och om du utöver det vill utbyta erfarenheter som stärker dig i din roll och samtidigt bygga långsiktiga relationer – Ja, då är det här nätverket verkligen för dig! 

Nätverket är för dig som arbetar på ett företag som är medlem i Handelskammaren Värmland. 

Fyra träffar 

Inköpschefsnätverket planeras att startas upp 18 april. Deltagarna sätter sedan gemensamt datum för resterande tre träffar.  

Formatet bygger på att vi ses fysiskt på plats i Handelskammaren Värmlands lokaler eller på något av deltagarnas företag.

Vill du veta mer?

Är du intresserad av att vara med i vårt nätverk  men vill veta mer innan du anmäler dig? Hör av dig till Helena Englund, helena@handelskammarenvarmland.se, 072-561 40 85.

Kontaktpersoner:
Helena Englund arrangerar affärsmässig utbildning för företag

Helena Englund

Utbildningsansvarig