Nätverk för familjeföretag

Vill du diskutera hur man skiljer familjefrågor från ägarfrågor, generationsskiften och rollfördelning inom familjen? Eller hur man hanterar att beslut som fattas i företaget påverkar familjen och tvärtom? Då kan det här vara nätverket för dig. 

Nätverk för familjeföretag

Datum:

27 januari, kl. 09.00-12.00

Plats:
Handelskammaren Värmland, Tullhusgatan 1 A, Karlstad.
Pris:
5 900 kr exkl. moms. Om två personer från samma företag vill delta i nätverket får deltagare nr två 50% lägre pris. (fyra halvdagar, lunch ingår vid varje tillfälle)

Nätverket riktar sig till dig som äger och/eller driver ett familjeföretag men där ni ännu inte påbörjat eller kommit så långt i generationsväxlingen.

Erfarenhetsutbytet kommer att vara i fokus och ni samlas kring frågor, utmaningar, möjligheter och fördelar som tar avstamp i er gemensamma nämnare – familjeföretagandet. Här ges du möjligheten att diskutera och bolla sådant som det annars kan vara svårt att tala om inom den egna organisationen eller med andra, som inte har samma insyn som du själv kring familjeföretagande.

Du skapar också nya relationer som förhoppningsvis bidrar till att du och de andra deltagarna i framtiden kommer kunna vara bollplank och stöd till varandra.

Fyra träffar

Gruppen träffas under fyra halvdagar. Inför första träffen kommer alla deltagare att bli kontaktade för att stämma av förväntningar och de frågor man gärna skulle vilja diskutera.

Deltagarna sätter sedan gemensamt datum för resterande tre träffar.

 

Kontaktpersoner:

Karolina Nilsson

Vice VD