10 personer pratar om – Ny som chef

Är du ny i rollen som chef och har medarbetaransvar? Att vara ny i sin chefsroll kan emellanåt upplevas som svårt. Du kommer antagligen att hamna i situationer där frågor som för de flesta kan kännas ovana och besvärliga, och som det många gånger inte finns några självklara svar på, måste lösas. Att kunna få prata och dela erfarenheter med någon som varit i samma sits tidigare eller som är samma situation som dig själv just nu, kan vara ett gott stöd.

Erfarenhetsutbyte, bollplank och nätverk

Vill du diskutera kring hur man skapar balansen mellan att vara chef och kollega, hur konflikter kan hanteras eller kanske kring hur man som chef bäst prioriterar sin tid? I nätverksgruppen Ny som chef erbjuds du möjligheten att tillsammans med andra i samma situation bolla, diskutera och vrida och vända på frågor som kan komma upp i din nya roll. Vi utbyter erfarenheter, åsikter och tankar. Det skapas också nya relationer – relationer som förhoppningsvis bidrar till att du och de andra deltagarna även i framtiden kommer kunna vara bollplank och stöd till varandra.

Nätverket hålls samman av en nätverksledare, men bygger på att du som deltagare är aktiv och bidrar med inspel, frågor och erfarenheter. Det är deltagarnas förväntningar och behov som styr nätverksträffarnas tema. Ibland deltar gästföreläsare med fördjupad kompetens inom ett önskat område, men framför allt tar vi del av varandras erfarenheter och lyfter egna frågeställningar. Inför första träffen kommer du därför att bli kontaktad.

Vi träffas vid totalt 4 tillfällen. Första träffen hålls 20 november kl 09-12. Formatet bygger på att man ses fysiskt men det går också bra att delta digitalt.

För vem?

10 personer pratar om – Ny som chef vänder sig till dig som är, eller känner dig, ny i din chefsroll. Kanske leder du en ny grupp eller har blivit chef över gamla kollegor. Kanske har du hunnit jobba som chef ett tag eller precis skrivit på kontraktet.

Nätverket är för dig som arbetar på ett företag som är medlem i Handelskammaren Värmland.

Kontaktperson
Helena Englund arrangerar affärsmässig utbildning för företag

Helena Englund

Utbildningsansvarig