Vd-nätverk

Att vara vd kan emellanåt upplevas som ensamt. Därför kan det vara värdefullt att träffa andra som delar dina funderingar. Genom erfarenhetsutbyte med andra företagsledare kan du stärka både dig själv och ditt företag.

Nätverk - Vd:ar emellan

Datum:

28 Januari

Plats:
Handelskammaren Värmland, Tullhusgatan 1 A, Karlstad. Möjlighet att delta digitalt
Pris:
5900 kr exkl. moms (fyra halvdagar, lunch ingår vid varje tillfälle)

Erfarenhetsutbyte, bollplank och nätverk

I vårt vd-nätverk får du möjlighet att diskutera och vrida och vända på frågor som kan komma upp i din roll. Här träffar du personer – i samma position – som du kan bolla sådant som det kan vara svårt att tala om inom den egna organisationen.

Det skapas också nya relationer – relationer som förhoppningsvis bidrar till att du och de andra deltagarna även i framtiden kommer kunna vara bollplank och stöd till varandra. Samtidigt ger det dig ett utökat nätverk som kan leda till nya samarbeten.

Träffarna hålls samman av Frida Johansson, vd på Handelskammaren Värmland. Ibland deltar gästföreläsare med fördjupad kompetens inom ett önskat område, men framför allt tar vi del av varandras erfarenheter och lyfter egna frågeställningar. Det är deltagarnas förväntningar och behov som styr nätverksträffarnas tema.

Fyra träffar

Vd-gruppen startar upp 28 januari och det kommer att finnas möjlighet att delta både fysiskt och digitalt. Tack vare bra teknik, anpassad för hybrida möten, kommer alla, oavsett om de deltar på plats eller distans få ut det mesta av nätverket.

För att inte bara skrapa på ytan, utan få till mer djupgående diskussioner ses vi vid fyra halvdagar.

För att kunna göra indelningen på bästa sätt kommer vi inför första tillfället att kontakta dig, för att höra vad du vill få ut av nätverket.

För vem?

Vd-nätverket vänder sig till dig som är vd på ett företag med minst 10 anställda. Om du vill utbyta erfarenheter som stärker dig i din roll och samtidigt bygga långsiktiga relationer är det här nätverket för dig!

“”Frida är suveränt bra på att leda träffarna och få till en skön och positiv anda! Under våra träffar har jag fått påfyllt med energi och idéer kring hur man kan hantera vissa frågor efter erfarenhetsutbyte med övriga i gruppen. Intressanta, roliga och ibland överraskande diskussioner. Summerat upplever jag att vi alla hanterar liknande frågor oavsett storlek på företag och bransch och att alla vill dela med sig av både framgång och lärdom från mer krävande tider. Jag ser fram emot nästa träff!” ”
Filippa Lindberg, VD RZ ZamPart AB
“"Lärorikt att lyssna och ta del av andra i samma yrkesroll. Samt att få möjligheten att dela med sig."”
Andreas Fransson VD, Lillängshamnens fiskrökeri
Kontaktpersoner:

Frida Johansson

VD