Vd-nätverk (fullbokat)

Vill du utbyta erfarenheter som stärker dig i din roll och samtidigt bygga långsiktiga relationer? Då är det här nätverket för dig!

Nätverk - Vd:ar emellan. FULLBOKAT!

Datum:

Måndag 12 september 2022. Kl. 12.00 - 16.00. Resterande tre datum kommer ni gemensamt fram till i gruppen.

Plats:
Handelskammaren Värmland, Tullhusgatan 1 A, Karlstad. Möjlighet att delta digitalt

Erfarenhetsutbyte, bollplank och nätverk

Det här nätverket är fullbokat. Är du intresserad av att delta i framtiden? Maila ditt intresse till frida@handelskammarenvarmland.se

Att vara vd kan emellanåt upplevas som ensamt. Därför kan det vara värdefullt att träffa andra som delar dina funderingar. Genom erfarenhetsutbyte med andra företagsledare kan du stärka både dig själv och ditt företag.

I vårt vd-nätverk får du möjlighet att diskutera och vrida och vända på frågor som kan komma upp i din roll. Här träffar du personer – i samma position – som du kan bolla sådant som det kan vara svårt att tala om inom den egna organisationen.

Det skapas också nya relationer – relationer som förhoppningsvis bidrar till att du och de andra deltagarna även i framtiden kommer kunna vara bollplank och stöd till varandra. Samtidigt ger det dig ett utökat nätverk som kan leda till nya samarbeten.

Träffarna hålls samman av Frida Johansson, vd på Handelskammaren Värmland. Ibland deltar gästföreläsare med fördjupad kompetens inom ett önskat område, men framför allt tar vi del av varandras erfarenheter och lyfter egna frågeställningar. Det är deltagarnas förväntningar och behov som styr nätverksträffarnas tema.

Fyra träffar

Vd-gruppen startar upp 12 september och består av fyra halvdagar.

För att kunna göra indelningen på bästa sätt kommer vi inför första tillfället att kontakta dig, för att höra vad du vill få ut av nätverket.

För vem?

Vd-nätverket vänder sig till dig som är vd på ett företag med minst 10 anställda. Om du vill utbyta erfarenheter som stärker dig i din roll och samtidigt bygga långsiktiga relationer är det här nätverket för dig!

“Det har varit sådan öppenhet i vd-nätverket. Folk är väldigt bjussiga. Jag gillar verkligen ödmjukheten och att ta del av lärdomar från andra i samma roll. Vd-rollen kan kännas ensam och du vill inte alltid blotta dig för alla. I nätverket har vi kunnat göra det. Allt stannar här. Inga frågor är dumma eller fel. Vi har delat med oss av erfarenheter. Det är ett givande och tagande. Vår grupp fortsätter även i år, alla ville det. Det var inget snack. Vi trivdes så bra med varandra. Det var ju bästa betyget.””
Christofer Järlesjö, VD Two.
“Frida är suveränt bra på att leda träffarna och få till en skön och positiv anda! Under våra träffar har jag fått påfyllt med energi och idéer kring hur man kan hantera vissa frågor efter erfarenhetsutbyte med övriga i gruppen. Intressanta, roliga och ibland överraskande diskussioner. Summerat upplever jag att vi alla hanterar liknande frågor oavsett storlek på företag och bransch och att alla vill dela med sig av både framgång och lärdom från mer krävande tider. Jag ser fram emot nästa träff!”
Filippa Lindberg, VD RZ ZamPart AB
“Lärorikt att lyssna och ta del av andra i samma yrkesroll. Samt att få möjligheten att dela med sig.”
Andreas Fransson
Andreas Fransson VD, Lillängshamnens fiskrökeri
Kontaktpersoner:

Frida Johansson

VD