Vd-nätverk – med upp till 10 anställda

Är du vd för ett företag med upp till tio anställda? Och vill du utbyta erfarenheter som stärker dig i din roll och samtidigt bygga långsiktiga relationer? Då är det här nätverket för dig!

Nätverk - Vd:ar emellan

Datum:

22 september 2022

Plats:
Handelskammaren Värmland, Tullhusgatan 1 A, Karlstad.
Pris:
5900 kr exkl. moms/person (fyra halvdagar, lunch ingår vid varje tillfälle)

Att vara vd kan emellanåt upplevas som ensamt. Därför kan det vara värdefullt att träffa andra som delar dina funderingar. Genom erfarenhetsutbyte med andra företagsledare kan du stärka både dig själv och ditt företag.

Erfarenhetsutbyte, bollplank och nätverk

I vårt vd-nätverk får du möjlighet att diskutera och vrida och vända på frågor som kan komma upp i din roll. Här träffar du personer – i samma position – som du kan bolla sådant som det kan vara svårt att tala om inom den egna organisationen.

Det skapas också nya relationer – relationer som förhoppningsvis bidrar till att du och de andra deltagarna även i framtiden kommer kunna vara bollplank och stöd till varandra.

Erfarenhetsnätverket hålls samman av en nätverksledare från Handelskammaren Värmland. Ibland deltar gästföreläsare med fördjupad kompetens inom ett önskat område, men framför allt tar vi del av varandras erfarenheter och lyfter egna frågeställningar. Det är deltagarnas förväntningar och behov som styr nätverksträffarnas tema.

Fyra träffar

Vd-gruppen startar upp 22 september. Deltagarna sätter sedan gemensamt datum för resterande tre träffar. Formatet bygger på att vi ses fysiskt men det går också bra att vid behov delta digitalt.

Det är deltagarnas förväntningar och behov som styr nätverksträffarnas tema, och för att kunna göra indelningen i grupperna på bästa sätt, kommer vi inför första tillfället att kontakta dig, för att höra vad du vill få ut av nätverket och vilka frågor som du gärna skulle vilja diskutera.

För vem?

Vd-nätverket vänder sig till dig som är vd för ett företag med 1-10 anställda. Om du vill utbyta erfarenheter som stärker dig i din roll och samtidigt bygga långsiktiga relationer är det här nätverket för dig!

Nätverket är för dig som arbetar på ett företag som är medlem i Handelskammaren Värmland.

 

Är du vd på ett företag med fler än 10 anställda – kolla in detta vd-nätverk, med start 16 september 2022!

 

Vill du veta mer?

Är du intresserad av att vara med i vårt vd-nätverk och vill veta mer innan du anmäler dig? Hör av dig till Helena Englund, helena@handelskammarenvarmland.se, 072-561 40 85.

 

“Det har varit sådan öppenhet i vd-nätverket. Folk är väldigt bjussiga. Jag gillar verkligen ödmjukheten och att ta del av lärdomar från andra i samma roll. Vd-rollen kan kännas ensam och du vill inte alltid blotta dig för alla. I nätverket har vi kunnat göra det. Allt stannar här. Inga frågor är dumma eller fel. Vi har delat med oss av erfarenheter. Det är ett givande och tagande. Vår grupp fortsätter även i år, alla ville det. Det var inget snack. Vi trivdes så bra med varandra. Det var ju bästa betyget.”
Christofer Järlesjö, VD Two.
“”Under våra träffar har jag fått påfyllt med energi och idéer kring hur man kan hantera vissa frågor efter erfarenhetsutbyte med övriga i gruppen. Intressanta, roliga och ibland överraskande diskussioner. Summerat upplever jag att vi alla hanterar liknande frågor oavsett storlek på företag och bransch och att alla vill dela med sig av både framgång och lärdom från mer krävande tider. Jag ser fram emot nästa träff!” ”
Filippa Lindberg, VD RZ ZamPart AB
“Lärorikt att lyssna och ta del av andra i samma yrkesroll. Samt få möjligheten att dela med sig. ”
Andreas Fransson VD, Lillängshamnens fiskrökeri
Kontaktpersoner:
Helena Englund arrangerar affärsmässig utbildning för företag

Helena Englund

Utbildningsansvarig