Nyhet
| 2022-10-10

Höga elpriser - förslag till nödåtgärder

Din röst gör skillnad! I början av förra veckan bad Svenska Kraftnät oss om hjälp att utforma förslag till nödåtgärder för företag, i syfte att mildra konsekvenserna av de höga elpriserna. Så vi tog hjälp av er medlemmar! Trots snabb deadline resulterade det i ett stort antal inspel. Genom att svara på två olika frågor kopplat till detta kunde vi sammanfatta rösterna och skicka dem till Svenska Kraftnät.

Nedan följer de områden som ni medlemmar lyfte som viktiga. Områden som är en kombination av såväl åtgärder som utformningar och utöver förslag på nödåtgärder kom det också in förslag på andra viktiga åtgärder.

Även om det sistnämnda i vissa fall kan vara sådant som hamnar utanför Svenska Kraftnäts regeringsuppdrag tyckte vi ändå att de var viktigt att skicka med eftersom ni identifierat och lyft dom som viktiga.

Förslag på nödåtgärder

  • Inför ett pristak på el
  • Ge stöd baserat på historisk förbrukning
  • Villkora nödåtgärderna

Övriga förslag på åtgärder

  • Inför stöd till energibesparande åtgärder
  • Sänk energiskatten
  • Gynna dom företag som gjort energibeskattningar
Vill du komplettera med hur ditt företag påverkas av elpriserna just nu? Dina insikter är viktiga för att sätta rätt fokus på frågan.