Marknadsföring 18-09-05

Marknadsföring/Affärsstrategi (3 heldagar)

Välkommen till en handfast utbildning i marknadsföring och affärsstrategi. En utbildningen som ger dig verktyg för att skapa bättre och mer lönsamma affärer.

Under två års tid har företag med upp till nio årsanställda haft möjlighet att öka sin konkurrenskraft genom en rad konkreta utbildningar i projektet Affärskraft Värmland. Utbildningarna har fått genomgående toppbetyg från deltagarna och skapat positiva effekter hos företagen. Därför tar vi nu konceptet vidare. Under tre heldagar kan du  utveckla och fördjupa dina kunskaper i marknadsföring och affärsutveckling, för att få fler och bättre affärer.

Utbildningen utgår från er affärsmodell. Du får utveckla din förmåga att fokusera på rätt kund och skapa erbjudanden som är attraktivare än dina konkurrenters. Det leder till att du i högre drag kommer att skapa marknad i stället för att kriga om befintliga marknadsandelar.

Utbildningen är uppdelad i fyra delar; Affärsmodell och strategi, Marknadsanalys, Digitala medier samt Varumärke och marknad. Under utbildningen kommer du att få verktyg för att tillföra värde för både nya och befintliga kunder.

För vem?

Utbildningen vänder sig till dig som har en central roll på företaget och är involverad i hur ni tar fram, paketerar, marknadsför eller säljer er produkt/tjänst. Du kan till exempel vara vd, arbeta med marknadsföring eller som säljare.

Innehåll och omfattning (3 dagar)

Dag 1 – 09.00-17.00

Affärsmodell och strategi

Syftet med dagen är att lägga en bas för hela utbildningen. Vi utgår från Business model Canvas där du jobbar fram nuläget för att sedan, i form av en workshop, utvecklar din affärsmodell.

Förberedelser:  Definierar din nyckelkund. Kriterier för nyckelkunder är t. ex. hög potential i form av lönsamhet samt att ditt erbjudande matchar kundens behov på ett bra sätt. Ett tredje kriterium kan vara att det är attraktivt för dig att jobba mot just denna typ av kund.

Vi kommer att gå djupare in på följande frågor och områden:

 • Vilka är dina nyckelkunder?
 • Vad är det kunderna svär över, vad är det kunden vill vinna?
 • Vad är ditt värdeerbjudande?
 • Hur tar du betalt och vad tar du betalt för? Prisnivå.
 • Hur bygger du kundrelationer?
 • Vilka är de viktigaste marknadsförings- och distributionskanalerna?
 • Vad ska företaget vara duktigt på, vilka nyckelpartners behövs?
 • Vilka utvecklingsområden är strategiskt viktiga?

Dag 2 – 08.30-17.00

Marknadsanalys (½-dag)

Dagen syftar till att på djupet förstå kundens behov nu och framåt samt öka förmågan att läsa av trender som skapar ny marknad.

 • Vem är kunden?
 • Vad tycker kunden om dig och din leverans?
 • Hur kan du använda kunden som värdeskapare?
 • Hur kan du fånga upp kundens medvetna och omedvetna behov?
 • Vilka förväntningar har kunden på er relation?
 • Hur får jag reda på det? Att göra en undersökning!
 • Att bevaka omvärlden – Hur kan du läsa av trender som skapar ny marknad?

Digitala medier (½-dag)

Syftet är att du ska öka dina kunskaper om hur du hittar dina kunder digitalt och hur du kan tjäna pengar på din webbplats, oavsett vilken bransch du är verksam i.

Du kommer att få insyn i möjligheter att marknadsföra företaget digital, hur du sätter mål för din webbplats och hur den digitala affären genererar intäkter.

Dag 3 – 09.00-17.00

Varumärket och marknaden

Du kommer att få en djup inblick i vad ett varumärke är och hur man bör jobba med det egna varumärket. Vi arbetar bland annat med hur du, genom ditt varumärke, kan optimera kundens upplevelse. Vi kikar på olika varumärkesstrategier och hur de kan hjälpa ditt företag möta olika typer av marknadsförutsättningar i framtiden.

 • Hur kan företagets kort- och långsiktiga affärsmål driva varumärket framåt mot en vision?
 • Vilka är kundernas ”tysta” krav och förväntningar?
 • Hur optimerar man affärsmålen och det upplevda kundvärdet/kundmålet i hela värdekedjan?
 • Hur kopplar jag mina kanaler till kundens köpprocess – hela resan?

Utbildare

Mats Lundqvist
Processkonsult, ägare till Next level management AB. Marknadsekonom med lång och bred erfarenhet från marknadsföring och affärsutveckling. Specialist på förändringsarbete. Arbetar bland annat med LIFT, Almis affärs- och ledarutvecklingsprogram för tillväxtföretag. Har hela Sverige som arbetsfält. www.nextlevel.se

Nina Engdahl
Delägare i och VD för Attityd i Karlstad AB. Hon är förankrad i företagsekonomin och har marknadsföring, organisation och ledning som specialitet. Hon är dessutom medförfattare till ”Marknadsundersökning – en handbok”. Hon har lett utbildningar sedan 1995 och har bland annat varit kursansvarig för delar av Sensus/TBVs marknadsekonomiska diplomutbildning. www.attitydikarlstad.se

Anders Tufvesson
Delägare i Ninetech. Webbstrateg med inriktning mot digitala strategier. Anders har arbetat med Internet sedan 1996 och ser till att företag eller organisation får ut maximal effekt av sin webbsatsning. www.ninetech.se

Urban Karlstam
Delägare i Motherland AB. Specialist på varumärkes- och designfrågor. Jobbar till stor del med internationella kunder. Lång erfarenhet från reklambranschen. www.motherland.se

 

Varmt välkommen!

Information & anmälan

2018-09-05, 09:00-17:00

Tullhusgatan 1 A, Karlstad

Pris: 11985 kronor per person exkl moms för medlemmar och 17985 kronor per person exkl moms för övriga. I priset ingår fika och lunch.

Bokningsvillkor: Anmälan senast  21 augusti via formuläret nedan. Utbildningen har ett begränsat antal platser.

Din bokning är bindande men platsen kan överlåtas till annan person. Om du av någon anledning får förhinder kan du fritt avboka fram till 4 veckor före utbildningsdagen. Vid avbokning 2-4 veckor före utbildningsdagen debiteras 50% av avgiften. Vid avbokning mindre än 1 vecka före utbildningsdagen debiteras hela avgiften.

Eventanmälan

 • Jag samtycker till att de bilder som tas under träffen och där jag deltar, får användas i Handelskammaren Värmlands sociala medier, nyhetsbrev, webb, app och tryckta material så som verksamhetsberättelse etc.

Copyright © Handelskammaren Värmland | Läs vår integritetspolicy

jail