Näringslivets röst

Din röst spelar roll för Värmlands näringsliv. Som medlem hos oss gör du skillnad både för ditt företag och för hela Värmland. Vi är nu över 1150 företag som tillsammans, varje dag, bidrar till att göra Värmland till en bättre plats att leva och jobba på!

1150 företag som gör skillnad

Som medlem hos oss gör du skillnad både för ditt företag och för hela Värmland. Du kan välja att jobba aktivt med de frågor som vi driver eller stötta oss genom ditt medlemskap. Tillsammans med våra 1 150 medlemsföretag kan vi påverka på riktigt för att stärka näringslivet i vår region. Dina perspektiv och kloka inspel spelar stor roll.

Vi påverkar, sprider information och skapar engagemang

Vi på Handelskammaren möter politiker, beslutsfattare och företag för att diskutera viktiga näringslivsfrågor och vilka åtgärder som behövs. Vi tar initiativ utifrån medlemmars inspel och synliggör aktuella frågor. På det viset är du som medlem en röst i vårt påverkansarbete. För att sprida kunskap och öka kompetens arrangerar vi även seminarier och utbildningar.

Detta fokuserar vi på 2020

Vi vill att fler människor och företag ska välja Värmland som en plats att leva och verka i. För att skapa dragningskraft till regionen är kompetensförsörjningen och bättre kommunikationer två viktiga nycklar, stadsutveckling och självbild två andra. Under 2020 kommer vi att fokusera på detta:

Ett stort tack till dig som visar att du, precis som vi, tror på Värmlands utveckling. Tillsammans gör vi Värmland till en ännu bättre plats för företagen!

Frida Johansson, Vd Handelskammaren Värmland

Vision Värmland 2040

Vision 2040 är ett levande arbetsmaterial och en grundsten i vårt påverkansarbete. Med den här filmen vill vi på ett kul sätt bjuda in till samtal kring vårt påverkansarbete och kring hur vi formar vårt framtida Värmland. Vi hoppas att den kan bidra till många diskussioner och avstamp i flera olika sammanhang framöver.

Läs mer om vår Vision Värmland 2040 här.

Tillsammans med er medlemmar gör vi Värmland till en ännu bättre plats för företagen.

Läs om näringslivet i Värmlands Affärer

Värmlands Affärer delas ut till alla företag och aktiva jord- och skogsbruk i Värmland, cirka 16.000 exemplar. Handelskammaren Värmland sitter i redaktionsrådet och vi har ett eget uppslag som heter ”Två sidor från Handelskammaren Värmland”.

Läs tidningen här!

Copyright © Handelskammaren Värmland | Läs vår integritetspolicy

jail