Inflytande att påverka

Som medlem hos oss är du med och gör skillnad. För ditt och för andras företag i Värmland.

Det är svårt att hinna med att själv sätta dig in i och driva alla de frågor som påverkar ditt företags förutsättningar. Många av er medlemmar är därför med i Handelskammaren för att vi ska driva de viktigaste frågorna åt er. Handelskammaren är en regional och obunden näringslivsorganisation som driver frågor och insatser som är viktiga specifikt för Värmland. Detta har vi gjort i över 100 år, genom att lyfta näringslivets röst i samtal med beslutsfattare på såväl lokal och regional som nationell nivå.

I vårt påverkansprogram kan du läsa mer om de frågor som vi arbetar med.

Lyfter näringslivets röst

Näringslivets röst blir starkare när vi går samman, och med över 1 130 företag i ryggen ger ni oss en tyngd i de frågor som vi driver. Kanske har du läst eller hört om vårt arbete med att lyfta de värmländska företagens perspektiv, när det gäller allt från riksvägarna i Värmland, en långsiktig flyglinje till Frankfurt och tåget mellan Stockholm och Oslo till praktikplatser för nyanlända och framtidens kompetensförsörjningsutmaningar?

Intryck och avtryck

Vi har bett om inspel och intryck från er medlemmar i många olika frågor, via enkäter, intervjuer, företagsbesök eller genom samtal vid någon av våra nätverksträffar och seminarium. Dessa inspel har vi sedan tagit med oss in i de dialoger som vi fört med politiker och myndigheter. Inspelen har lämnat avtryck och blivit en del av beslutsunderlaget i olika frågor.

Kompetensförsörjning och kommunikationer i fokus 2018

Under 2018 kommer vi att fortsätta jobba för ett attraktivt och tillgängligare Värmland, med bra kommunikationer både för pendlare, affärsresenärer och gods, och vi ska jobba hårt för att skapa bättre förutsättningar för er att hitta medarbetare med kompetenser som får era företag att utvecklas och växa både i dag och i framtiden. Just kompetensförsörjningen är en fråga som många av er under året lyft som särskilt angelägen. Därför känns det extra bra att vi till hösten startar projektet Arbetsmarknadskunskap, där 21 000 högstadie- och gymnasieelever kommer få lära sig mer om sina framtida jobbmöjligheter.

Ditt medlemskap gör skillnad

Ni medlemmar är tillsammans Handelskammaren. Du kan vara med oss och aktivt jobba med de frågor som vi driver eller så stöttar du vårt arbete genom ditt medlemskap. Oavsett är du som medlem med och bidrar till arbetet med att göra Värmland till en ännu bättre plats för företagen.

jail