Näringslivets röst

Handelskammaren är en regional och obunden näringslivsorganisation. Vi finansieras och styrs av våra medlemsföretag, som finns i alla branscher, storlekar och kommuner i Värmland. Därför driver vi frågor och insatser som är viktiga specifikt för Värmland.

Din röst spelar roll för Värmlands näringsliv

Som medlem hos oss gör du skillnad både för ditt företag och för hela Värmland. Du kan välja att jobba aktivt med de frågor som vi driver eller stötta oss genom ditt medlemskap. Tillsammans med våra 1 130 medlemsföretag kan vi påverka på riktigt för att stärka näringslivet i vår region. Dina perspektiv och kloka inspel spelar stor roll.

Vi påverkar, sprider information och skapar engagemang

Vi på Handelskammaren möter politiker, beslutsfattare och företag för att diskutera viktiga näringslivsfrågor och vilka åtgärder som behövs. Vi tar initiativ utifrån medlemmars inspel och kommunicerar för att synliggöra aktuella frågor. På det viset är du som medlem en röst i vårt påverkansarbete. För att sprida kunskap och öka kompetens arrangerar vi även seminarier och utbildningar.

Kompetensförsörjning och kommunikationer i fokus 2018

Under 2018 fortsätter vi att jobba för ett attraktivt och tillgängligare Värmland. Målet är bra kommunikationer både för pendlare, affärsresenärer och gods. Även kompetensförsörjning är en viktig och aktuell fråga. Därför har vi startat projektet Arbetsmarknadskunskap, där 21 000 högstadie- och gymnasieelever får lära sig mer om sina framtida jobbmöjligheter.

I vårt påverkansprogram kan du läsa mer om de frågor som vi arbetar med.

Ett stort tack till dig som visar att du, precis som vi, tror på Värmlands utveckling. Tillsammans gör vi Värmland till en ännu bättre plats för företagen!

Frida Johansson, Vd Handelskammaren Värmland

Vision 2040

Vision 2040 är ett levande arbetsmaterial och en grundsten i vårt påverkansarbete. Med den här filmen vill vi på ett kul sätt bjuda in till samtal kring vårt påverkansarbete och kring hur vi formar vårt framtida Värmland. Vi hoppas att den kan bidra till många diskussioner bland våra medlemmar, i flera olika sammanhang framöver.

Läs om näringslivet i Värmlands Affärer

Värmlands Affärer delas ut till alla företag och aktiva jord- och skogsbruk i Värmland, cirka 16.000 exemplar. Handelskammaren Värmland sitter i redaktionsrådet och vi har ett eget uppslag som heter ”Två sidor från Handelskammaren Värmland”.

Läs tidningen här!

Copyright © Handelskammaren Värmland | Läs vår integritetspolicy

jail