Det värmländska näringslivet är superglobalt!

Världen känner av oss

Värmlands näringsliv är superglobalt. Jämfört med övriga regioner i Sverige ligger Värmland över genomsnittet, när det till exempel gäller gränshandel och andel internationella företag, och den värmländska besöksnäringen växer snabbare än i resten av landet.

Det värmländska näringslivets koppling till omvärlden är avgörande för sysselsättningen och tillväxten och erbjuder en rad spännande och internationella karriärmöjligheter med Värmland som bas.

Vi jobbar för att sprida bilden av det globala Värmland, så att fler känner till vilka möjligheter detta ger för den som vill jobba eller driva sitt företag här, men också så att beslutsfattare har en god grund att stå på.

I vår rapport från 2018 kan du läsa mer och vårt globala näringsliv. Där kan du bland annat läsa detta:

  • Gränshandels intäkter och resor växer snabbare i Värmland än rikssnittet.
  • Gästnätterna i Värmland växer mer än rikssnittet.
  • Norge, Tyskland och Kina sticker ut som viktiga länder.
  • Skogsnäringen och stål- och verkstadsindustrin har en hög andel export.

Hämta rapporten som pdf här eller se rapporten i sin helhet här nedanför.

Rapporten Det globala Värmland är framtagen av WSP på uppdrag av Handelskammaren Värmland. För att ta del rapporten i sin helhet, kontakta Karolina Nilsson: karolina@handelskammarenvarmland.se eller ring 070-302 72 54

Kontaktperson

Karolina Nilsson
070-302 72 54

Copyright © Handelskammaren Värmland | Läs vår integritetspolicy

jail