Globala målen

På ett toppmöte i FN i New York 2015 antogs Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling av världens stats- och regeringschefer. Ett historiskt möte där världens länder åtog sig att fram till 2030 leda världen mot en hållbar och rättvis framtid.

I Värmland finns en mängd företag som redan arbetar aktivt med att uppfylla flera eller något av dessa globala mål. Många påbörjade detta långt innan Agenda 2030 sattes, som en viktig strategi för företaget; för konkurrenskraften, för hjärtat och för kommande generationer.

Värmland är fullt av företag som varje dag gör skillnad. Vi vill här lyfta 17 av dessa som alla på sitt sätt jobbar för en hållbar utveckling. I det stora och i det lilla. Alla kan göra något och vi behöver bli bättre på att berätta om vad vi gör, och vad andra gör. För att inspirera, belysa, stötta och tillsammans driva utvecklingen framåt.

Klicka på ikonerna nedan eller läs sammanställningen som pdf här!

Globalamalen Globalamalen2 Globalamalen3 Globalamalen4 Globalamalen5

 Globalamalen7 Globalamalen8 Globalamalen9 Globalamalen10

Globalamalen11 Globalamalen12 Globalamalen13 Globalamalen14 Globalamalen15

Globalamalen16 Globalamalen17

 

De globala målen

De Globala Målen antogs av världens stats- och regeringschefer vid FN:s toppmöte i New York, den 25 september 2015. Med sina 17 mål och 169 delmål är det den mest ambitiösa agenda för hållbar utveckling som någonsin har antagits. Fram till år 2030 ska den leda världen mot en fredlig och hållbar utveckling. I begreppet hållbar utveckling integreras tre dimensioner av hållbarhet: social, ekonomisk och miljömässig. Läs mer här!

jail