Bättre kommunikationer

Goda kommunikationer är en generator för tillväxt. Tillståndet på vår infrastruktur styr både hur gods kan transporteras och möjligheterna att få tillgång till rätt kompetens. Det finns således en direkt koppling mellan en regions tillgänglighet och dess tillväxt och konkurrenskraft. Vill vi fortsätta att utveckla vår region förutsätter det ett transportsystem som är effektivt, tillgängligt och som har en begränsad miljöpåverkan.

I vardagen är infrastrukturen en helt avgörande faktor för det enskilda företaget. Medarbetare skall komma till jobbet och hem igen. Kunder och leverantörer skall besöka företaget och varor skall transporteras såväl till den egna verksamheten som till kunder världen över. Alla transportslag behövs. De ska användas så kostnads- och miljöeffektivt som möjligt och där de passar bäst. De ska inte konkurrera med varandra, utan Värmland behöver ett samverkande system där buss, tåg, bil, cykel, båt och flyg kompletterar varandra, både logistikmässigt och organisatoriskt.

Därför arbetar vi för:

  • bättre pendlingsmöjligheter
  • att utveckla stråket Oslo-Stockholm
  • tillgodose internationell flygtillgänglighet
  • hållbara transporter

Läs mer i vårt påverkansprogram.

Arbetar för en enad röst

Den svenska infrastrukturskulden innebär vidare att konkurrensen om de svenska infrastrukturmedlen är hård. Vi har därför ett ansvar att på regional nivå jobba långsiktigt och göra gemensamma prioriteringar. Då har vi störst chans att lyckas.

Infrastrukturråd

Handelskammaren Värmland har ett Infrastrukturråd, med representanter från medlemsföretagen, knutet till sig. Infrastrukturrådet verkar rådgivande i olika typer av infrastrukturfrågor.

I rådet sitter: Rickard Sjölund, SMA Mineral Logistik & Entreprenad AB, Håkan Wirén, Wiréns Åkeri AB, Per Fjellström och Linda Wit, Stora Enso Skoghalls Bruk, Erik Evestam, Lantbrukarnas Riksförbund, Anders Örtendahl, Stora Enso Skog, Stefan Sjögren, Uddeholms AB, Adam Hedström och Peter Berggren, Valmet AB, Anita Sjölander och Johan Seevers, BillerudKorsnäs Gruvöns bruk, Fredrik Larsson, KEWAB, Göran Lidström och Tobias Uhn, Vänerhamn AB, Lars Yngström, Tågåkeriet i Bergslagen AB, Mikael Nordlander, Tieto Sweden AB, Per Andersson, Ord&Bild Reklambyrå och Per Sidetun, Värmlandstrafik AB.

jail