Kom fram i tid

Det pågår ett långsiktigt arbete för att få till stånd en snabbare och pålitligare tågsträcka mellan Oslo och Stockholm.

Så jobbar Handelskammaren med frågan

Vi driver frågan om en bättre tågförbindelse mellan Oslo och Stockholm, med utgångspunkt i resultatet från en undersökning där 585 medlemmar fick tycka till. Frågan drivs bland annat med:

  • Samtal med beslutsfattare på lokal, regional och nationell nivå
  • Inspel till Trafikverket
  • Möten och företagsbesök
  • Artiklar och debattartiklar (läs den senaste debattartikeln här)

Läs mer om tågsträckan Oslo-Stockholm här!

 

Vad behöver företagen?

Vi har bett några av våra medlemmar att berätta om sina tankar kring tågresande, möten och tillförlitlighet på stråket Oslo-Stockholm. Hör dem berätta om varför de vill använda tåget och vad som behövs för att de ska kunna göra det.

David Hedström, marknadschef på Ismotec AB på Hammarö.

Stefan Lindberg, kontorschef på Handelsbanken Arvika.

Investera i framtidens järnväg

För Handelskammaren Värmland är det en självklarhet att företagens behov vägs in i arbetet med framtidens järnvägssatsningar. Företagens möjlighet att verka och växa här, och bidra till jobb och en attraktiv region att leva och bo i, är ett viktigt argument för att investeringarna måste göras.

Handelskammaren Värmland och Handelskammaren Mälardalen ser gärna också snabbare tåg. Minskar avstånden förstoras arbetsmarknaden och kundupptagningsområde ytterligare. Men tillförlitligheten måste garanteras. Det spelar ingen roll hur snabbt tågen i slutändan susar fram om vi inte kan lita på att vi kommer fram i tid, eller alls. Behovet av tillförlitligare tågresor är här och nu.

Samtidigt som vi sätter visioner för framtidens järnväg behöver vi fokusera på insatser för dagens järnväg. Våra företag har inte råd att vänta.

Kontaktperson

Ingela Larsson
070-590 51 33

Copyright © Handelskammaren Värmland | Läs vår integritetspolicy

jail