Ytterligare insatser

Under 2018 kommer Handelskammaren att fortsätta jobba för ett attraktivt och tillgängligare Värmland, med bra kommunikationer både för pendlare, affärsresenärer och gods och vi ska jobba aktivt för att skapa bättre förutsättningar för värmländska företag att hitta medarbetare med kompetenser som får företagen att utvecklas och växa både i dag och i framtiden.

Dessa är de två största frågorna som våra medlemmar gett oss i uppdrag att driva. För att värmländska företag ska ha de allra bästa förutsättningarna för att verka och växa i Värmland är det självfallet även andra frågor och insatser som är viktiga.

Under året kommer vi även att jobba med några av dessa frågor, däribland:

Digitalisering

Handelskammaren arbetar för att de värmländska företagen ska ha förmågan att växa med digitaliseringen, vilket kräver tillgång till fiber. Genom temadagen Industrins och samhällets digitalisering lyfter vi goda exempel och tillvägagångssätt för de som vill implementera mer digitaliserade och automatiserade arbetssätt och affärsmodeller.

Hållbarhet

Framtidens konkurrenskraftiga företag är hållbara företag. Handelskammaren kommer utifrån de 17 globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030 att lyfta företag som kan inspirera och konkretisera arbetet med hållbar utveckling i näringslivet.

Internationell handel

Värmländska företag verkar på en global marknad. Varuexporten står för ca 30 procent av Värmlands totala bruttoregionalprodukt, varför tillgången till internationella marknader är viktig. Vartannat företag, med fler än fem anställda, gör affärer med Norge. Genom att stötta företagen med rådgivning och handelsdokument som kan spara både tid och pengar samt lyfta näringslivets perspektiv i aktuella frågor, bidrar vi till att skapa goda förutsättningar för värmländska företag att kunna göra fler och bättre internationella affärer.

Effektivare offentliga strukturer

Näringslivets förutsättningar styrs och påverkas på många sätt av offentlig verksamhet. Det kan handla om regelverk och tillstånd, men också om de förutsättningar det offentliga förmår att skapa. Värmland behöver effektivare offentliga strukturer. Under året kommer vi att spela in resultatet av den kommunsammanslagningsanalys vi gjort, tillsammans med konsultföretaget Sweco under 2015, till regeringens aviserade kommunreformsutredning.

Värmland 2040

Handelskammarens påverkansarbete handlar ofta om långa och långsiktiga processer. För att visualisera detta arbete och för att ta fram en tydlig målbild att jobba mot, kommer vi under 2017 att fram en bild över hur näringslivet vill att Värmland ska se ut 2040, denna bild kan innefatta såväl administrativa strukturer, som enskilda fokusområden.

jail