Tillsammans skapar vi...

en bättre matchning på framtidens arbetsmarknad, där fler unga kommer ut i jobb och där regionens arbetsgivare får tag i rätt kompetens.

Arbetsmarknadskunskap

Arbetsgivare har idag stora anställningsbehov, ändå står många ungdomar utan jobb. Här finns ett problem. Missmatchen på arbetsmarknaden är ett gemensamt problem, men vi tror att vi kan lösa det. Tillsammans. Med Arbetsmarknadskunskap på schemat bygger vi ett starkare Värmland.

Minska glappet och visa vägen till jobben

Under de kommande tre åren kommer 21 000 elever i Värmland och Åmål, från sjuan på högstadiet till tredje året på gymnasiet, att få del av inspirationsföreläsningar om framtidens arbetsmarknad. Vi pratar med ungdomarna om varför vi jobbar, hur jobben förändras och om hur utbildning och rätt attityd är vägen ut i arbete.

Det kan vi göra tack vare att ett stort antal arbetsgivare i regionen är med som samarbetspartners. Förutom att de är med och finansierar satsningen, deltar de också under föreläsningarna för att berätta om hur deras branscher förändras och vilka kompetenser och egenskaper de värdesätter.

Vi vill bidra till att elever vill och vågar göra otraditionella utbildningsval, som leder till jobb för eleven och ökad jämställdhet och mångfald i samhället.

Helena Eriksson, HR-direktör Löfbergs

Genom att vara med i Arbetsmarknadskunskap vill vi hjälpa ungdomar förstå vad som kommer efterfrågas av dem i framtiden. På det sättet hjälper vi inte bara oss själva utan också ungdomarna och samhället i stort.

Karin Hensing, personalchef SEM

Vi gör Arbetsmarknadskunskap Värmland/Åmål möjligt

 • Adecco Karlstad
 • Arvika kommun
 • ATEA
 • Barilla
 • BillerudKorsnäs
 • Compare
 • Eda kommun
 • Filipstads kommun
 • Forshaga kommun
 • Fryksdalens sparbank
 • Grums kommun
 • Hagfors kommun
 • Hammarö kommun
 • Karlstads El- och Stadsnät
 • Karlstads kommun
 • Kils kommun
 • Kristinehamns kommun
 • Länsförsäkringar Värmland
 • Löfbergs
 • Moelven
 • Munkfors kommun
 • NCC
 • Nordea
 • Paper Province
 • PEAB
 • Region Värmland
 • Rejlers
 • Rolls-Royce AB
 • Stora Enso
 • Storfors kommun
 • Sunne kommun
 • Svenska kyrkan Karlstads stift
 • Säffle kommun
 • Teknikcollege Hagfors/Munkfors
 • Teknikcollege Västra Värmland
 • Thermia
 • Torsby kommun
 • Uddeholms AB
 • Valmet Karlstad
 • voestalpine Precision Strip
 • Volvo
 • Åmåls Industriförening
 • Åmåls kommun
 • Årjängs kommun

Vill du också vara en del av denna viktiga satsning? Tveka inte att kontakta oss! 

Kompetensförsörjning – en knäckfråga

En av de stora framtidsutmaningarna är hur vi kan säkra att alla företag har tillgång till medarbetare med den kompetens som behövs för att företagen ska kunna verka och växa här i regionen.

Utmaningen är komplex och har ingen enkel, universell lösning. Här är vi är många aktörer, inom näringslivet, politiken, skolan med flera, som tillsammans måste skapa bättre förutsättningar för Värmland. Vi behöver gå från ord till handling och utgå från att såväl små som stora insatser behövs inom allt från utbildning till platsens attraktivitet.

Läs mer om hur vi på Handelskammaren Värmland jobbar för att trygga dagens och framtidens rekryteringsbas.

Kontaktperson

Ansvarig kompetensförsörjning

Karolina Nilsson
070-302 72 54

Copyright © Handelskammaren Värmland | Läs vår integritetspolicy

jail