Värmlands Affärer hjälper företagen att göra bättre affärer och läsaren blir uppdaterad i vad som händer i det värmländska näringslivet.

Handelskammaren Värmland sitter med i redaktionsrådet och har ett eget uppslag som heter ”Tre sidor från Handelskammaren Värmland” och en sida där vi skriver nyheter kopplat till vårt projekt Affärskraft Värmland.

Tidningen delas ut till alla företag och aktiva jord- och skogsbruk i Värmland, cirka 16.000 exemplar. Tidningen finns även i pappersform på länets större konferensanläggningar, Karlstad flygplats, universitetet, Länsstyrelsen, Region Värmland, och ett 40-tal andra offentliga platser. Värmlands Affärer ägs av Nya Wermlands-Tidningen.

Tidigare utgåvor

  • Värmlands Affärer nr 2 2018, fokus Hållbarhet >>

För äldre nummer av Värmlands Affärer, kontakta Värmlands Affärer.

Kontaktperson

Copyright © Handelskammaren Värmland | Läs vår integritetspolicy

jail