Press

Om Handelskammaren Värmland

Handelskammaren Värmland är en fri och obunden näringslivsorganisation med ca 1100 medlemsföretag i Värmlands län. Tillsammans med medlemsföretagen vill Handelskammaren Värmland skapa ökad tillväxt, konkurrenskraft och lönsamhet i regionen. Handelskammaren erbjuder nätverk, inspiration och affärsstöd samt service kring internationell handel.

Utifrån medlemmarnas perspektiv driver Handelskammaren Värmland opinionsbildning med målet att förbättra infrastrukturen, få Värmland att växa och bli en ännu bättre plats för företag. Handelskammaren Värmland grundades 1912 och har sitt säte i Karlstad.

Debattartiklar

Brist på kompetens får inte hämma tillväxten, NWT 2017-12-16

Flyg bör ses som kollektivtrafik, NWT 2016-09-27

Tillförlitlighet viktigare än restid, NWT 2016-09-16

Är flyget viktigt för näringslivet?, NWT 2016-05-09

Vi måste satsa på de minsta företagen, VF 2016-03-01

Äventyra inte slussarnas framtid, NWT 2015-09-11

Att satsa på de minsta företagen lönar sig, NWT 2015-06-26

Färre kommuner ger större konkurrenskraft, VF 2015-03-13

Näringslivet i Värmland behöver besked, NWT 2015-03-09

Kilometerskatt slår hårt mot näringslivet,VF 2014-11-17

Färre kommuner ökar konkurrenskraften, NWT 141016

Prioritera den värmländska infrastrukturen, debattartikel i VF 2014-09-01

Det behövs en enad röst, debattartikel i NWT 2014-07-18

Den nya flyglinjen – en unik chans för alla, debattartikel i VF 2014-05-26

Nu är det upp till oss företag, debattartikel i NWT 2014-04-15

Satsa på järnvägen Stockholm-Oslo, debattartikel i NWT 2014-03-25

Affärsresenären blir stående på perrongen, debattartikel i VF 2014-01-14

jail