Affärskraft Värmland 2.0

Kompetensutvecklingsprojektet för mindre företag

Affärskraft Värmland – kompetensutveckling skapar tillväxt

Det har nu gått tre år sedan vi startade Affärskraft Värmland. Ett utbildnings- och kompetensutvecklingsinitiativ för att hjälpa de allra minsta företagen, de för oss så viktiga solo- och mikroföretagen, att växa. För det är faktiskt så att det är i de mindre företagen, som sysselsättningstillväxten främst sker.

Vårt mål med Affärskraft Värmland har helt enkelt varit att hjälpa dessa företag framåt. Att utveckla både människor och företag, och skapa förutsättningar för tillväxt.

Vad har Affärskraft bidragit till?

Affärskraft Värmland visar att kompetensutveckling skapar förutsättningar för tillväxt! Projektet har bidragit till utveckling och förändring hos både deltagande personer och företag! Men vad är det för effekter som vi har sett?

Läs mer om vad deltagarna tycker och om vilka effekter företagen upplevt i vår sammanställning

Projektet medfinansieras av Europeiska Socialfonden.

Om Affärskraft

Affärskraft Värmland är ett kompetensutvecklingsprojekt som Handelskammaren drivit under åren 2015-2018. Projektet har vänt sig till ägare och anställda på värmländska solo- och mikroföretag (företag med upp till nio årsanställda). Genom företagsanalyser, skräddarsydda utbildningar och en uppföljningsträff med processledare har dessa företag getts möjlighet att öka sin affärsmässighet och företagets konkurrenskraft,  och därigenom chanserna att anställa fler och tjäna mer pengar. Målet har varit att skapa affärskraft!

Affärskraft Värmland har medfinansierats av Europeiska socialfonden vilket gör att kostnaden att delta har varit låg. Soloföretag har betalat 1 000 kronor och mikroföretag 2 000 kronor. För denna summa har företagen fått delta på en företagsanalys, en utbildning per anställd och en uppföljningsträff.

Samarbetspartners har varit de värmländska kommunerna samt Almi Företagspartner Värmland AB.

Såhär gick projektet till:

Företagsanalys

Företagsanalysen är det första steget i utbildningsmodellen med syfte att hjälpa företagsledaren att identifiera vilka åtgärder och resurser som behövs för att skapa tillväxt och utveckling i det egna företaget.

På företagsanalysen, som omfattade 4 timmar, deltog företaget ägare/vd, tillsammans med ungefär åtta andra företagsledare. Företagsledaren fick, med hjälp från en processledare, en genomgång av verksamheten. Under analysen gick de bland annat gått igenom var deras företag befinner sig idag, vart de vill vara om tre år och utifrån det, vilka resurser som företaget behöver ha tillgång till samt vilka hinder som företaget behöver ta sig förbi, för att nå dit de vill.

Under företagsanalysen fick deltagarna också en mall och verktyg för att fortsätta analysen på hemmaplan. Detta för att tillsammans med medarbetarna ta fram en utvecklingsplan för kompetensutveckling. Utifrån planen valde de sedan vilka utbildningar de ansåg sig ha störst nytta av.

Efter företagsanalysen var målsättningen att företagets vd/ägare skulle:

Ha en bild av sitt företags nuläge, starka sidor och mindre starka sidor.
Ha en bild av sitt företags önskade läge om 2-3 år.
Ha en bild av vilka hinder som finns för att nå det önskade läget.
Ha en bild av vilka resurser som behöver förstärkas eller tillföras.
Ha underlag för att på hemmaplan involverar medarbetarna i en fördjupad företagsanalys.

Företagsanalysen har också varit en arena för dels diskussioner och erfarenhetsutbyten men även en möjlighet för att knyta nya kontakter och skapa samarbeten och göra affärer.

Läs mer om företagsanalysen och om processledarna här.

Utbildningar

Affärskraft Värmland har erbjudit utbildningar inom försäljning, marknadsföring, ekonomi, ledarskap och Officepaketet. Alla utbildningarna har varit  skräddarsydda för att passa solo- och mikroföretag. Utbildningarna har varit korta (2-3 dagar), konkreta, verksamhetsnära, och deltagarna har fått med sig verktyg som de kan använda direkt efter avslutat utbildning. Under utbildningarna har det varit 5-10 deltagare och det har funnits utrymme för diskussioner och erfarenhetsutbyten.

Målet med utbildningarna har varit att göra deltagarna ännu mer affärsmässiga. Utbildningarna hölls av kompetenta och inspirerande konsulter med mångårig dokumenterad erfarenhet inom sitt område.

För att deltagarna skulle få ut maximalt av utbildningarna deltog företagets ägare/vd i en företagsanalys, innan val av vilka utbildningar som passar just det företaget och dess medarbetare bäst.

Utbildningsutbudet:

  • Försäljning – Business to business
  • Försäljning – Business to consumer
  • Marknadsföring/Affärsstrategi
  • Ledarskap
  • Ekonomi
  • Officepaketet

 

Läs mer om utbildningarna och om utbildningsledarna här.

Uppföljningsträff - för att ta nästa steg

Under projektet har ägare och medarbetare fått ta del av flera utbildningar som stärkt affärsmässigheten och inspirerat till fortsatt utveckling av verksamheten. Även om utbildningarna varit skräddarsydda, konkreta och verksamhetsnära, så vet vi att det inte är självklart att det resulterar i en  beteendeförändring. Det kan finnas hinder både hos medarbetare och företagsledning som bromsar upp förändringen som behöver ske.

För att bidra till att utbildningsinsatserna skulle bli en ännu godare investering fick företagen möjlighet, efter att utbildningarna var genomförda, att boka in sig på en uppföljningsträff på fyra timmar med en processledare. Detta för att skapa förutsättningar för än större spridning och implementering av tillförd kunskap i organisationen.

Om företaget hade 1-2 anställda, träffade den som äger/driver företaget processledaren tillsammans med andra företag. Hade företaget flera anställda så kom processledaren ut till det enskilda företaget.

Målsättningen var att samla samtliga ägare och anställda på denna träff, för att företaget skulle få ut mesta möjliga effekt. Uppföljningsträffen var anpassad efter varje företags specifika behov för att på så sätt kunna hjälpa dem att ta nästa steg i sin utveckling mot uppsatta mål.

Läs mer om uppföljningsträffen och om processledarna här.

Samarbetspartners

Affärskraft Värmland har haft 17 samarbetspartners.

Samarbetspartners;
Almi Företagspartner Värmland AB
Arvika kommun
Eda kommun
Filipstads kommun
Forshaga kommun
Grums kommun
Hagfors kommun
Hammarö kommun
Karlstads kommun
Kils kommun
Kristinehamns kommun- Näringslivssamverkan i Kristinehamn AB
Munkfors kommun
Storfors kommun
Sunne kommun
Säffle kommun
Torsby kommun – Torsby Utveckling AB
Årjängs kommun

 

Medfinansiär

Affärskraft Värmland har med finansierats av Europeiska Socialfonden under åren 2015-2018.

Läs mer om Svenska ESF-rådet här.

Projektmedarbetare

Helena Englund, projektledare, helena@handelskammarenvarmland.se

Linda Johansson, projektadministratör, linda@handelskammarenvarmland.se

Päivi Johansson, rekryterare/rådgivare, paivi@handelskammarenvarmland.se

Emma Lindberg, kommunikatör, emma@handelskammarenvarmland.se

– Affärskraft har gett mig en effektiv kompetensutveckling och en stort nätverk

Andreas Högberg, Hyrljud.nu

Kontaktperson

Helena Englund
054-22 14 81 072-561 40 85

Copyright © Handelskammaren Värmland | Läs vår integritetspolicy

jail