Kompetensutvecklingsprogram 2018

 

Nedan finner du Handelskammarens kompetensutvecklingsprogram 2018, som innefattar utbildningar och seminarier inom bland annat internationell handel, juridik, HR och styrelsearbete. Programmet uppdateras löpande.

Det sker även en särskilt satsning på kompetensutveckling för länets solo- och mikroföretag genom projektet Affärskraft Värmland.

Vissa av våra utbildningar skräddarsyr vi också gärna för just ditt företag. Läs mer om våra företagsanpassade utbildningar här!

I vår kalender finner du alltid aktuellt program.

Är du intresserad av att bli en av våra leverantörer under 2018? Läs gärna mer här…

 

Ekonomi

Ekonomi och lönsamhet

För att kunna styra verksamheten mot uppsatta mål är det viktigt att ha goda kunskaper i ekonomi. En välskött ekonomi är i sin tur en förutsättning för att ett företag ska kunna utvecklas och växa.
Utbildningen skapar en förståelse för företagets ekonomi hos medarbetarna. Detta gör det lättare att utveckla verksamheten och lönsamheten. Utbildningen förklarar svåra samband på ett enkelt sätt, varvar teori med praktik och kopplar till deltagarnas egen verksamhet.

Område: Ekonomi
Form: Utbildning
Datum: 20 och 27 september 2018 (2-dagarsutbildning)

Mer information och anmälan…

Försäljning

Fler lönsamma affärer

Välkommen till en utbildning i praktisk försäljning, som fokuserar på försäljning till företag och organisationer. En utbildningen som ger dig verktyg för att förbättra din presentation, nå ut till fler kunder och göra bättre affärer. Du kommer under utbildningen få ett ramverk med enkla och praktiska verktyg.
Område: Försäljning business to business
Form: Utbildning
Datum: 9 och 14 mars 2018 (2-dagarsutbildning)

HR-området

Aktivt medarbetarskap

Vad är skillnaden i ett aktivt och passivt medarbetarskap, och vad menar vi egentligen med ett gott medarbetarskap? För att få en bra utveckling i företaget eller i organisationen är det viktigt att både ledarskapet och medarbetarskapet fungerar. Under en halvdag får du nu möjlighet till inspiration och kunskap om vad ett aktivt medarbetarskap innebär, och hur du kan arbeta och utveckla   medarbetarskapet i din organisation.

Område: Organisationsutveckling
Form: Utbildning
Datum: 15 mars 2018

Mer information och anmälan…

Arbetsmiljö

Område: HR/Juridik
Form: Utbildning
Datum: Hösten 2018

Mer information kommer inom kort…

Hållbarhet

Att arbeta hållbart  – en viktig fråga för ditt företag

Område: Hållbarhet
Form: Utbildning
Datum: Hösten 2018

Mer information kommer inom kort…

 

Internationell handel

Att praktiskt hantera exportdokument

Under en heldag hjälper vi dig att hitta rätt bland de dokument, regler och förfaranden som finns inför en exportaffär. Det ställs allt högre krav på att tullhandlingar och andra exportdokument ska vara korrekt ifyllda. Är de ofullständiga eller felaktiga kan det leda till leveransförseningar, problem för mottagaren vid förtullningen och i värsta fall till att köparen väljer en av dina konkurrenter vid nästa affär.

Område: Internationell handel
Form: Utbildning, heldag
Datum: 23 maj 2018

Mer information och anmälan…

Incoterms® 2010, Internationella leveransvillkor och transportförsäkringar

I många affärer som görs är transporter centrala och viktiga. Vet du vilka leveransvillkor som används i ditt företag och vad dessa egentligen innebär,
och har du rätt försäkring ifall något oförutsett inträffar under transporten? Att använda rätt leveransvillkor är grundläggande och påverkar hur affärens resultat i slutändan
kommer att bli.

Område: Internationell handel
Form: Utbildning, heldag
Datum: 10 april 2018

Mer information och anmälan…

Import – Lär dig tulldeklarera på rätt sätt

Det är många olika faktorer som avgör om din importaffär blir lönsam eller inte. En ökad kunskap hos dig som importör minskar exempelvis risken för förseningar vid gränserna, att du kan komma att drabbas av tulltillägg eller andra fördyrande omkostnader. För att tulldeklarera rätt krävs kunskap om ett omfattande regelverk. Under denna heldag kommer du få en genomgång av bestämmelserna och dess praktiska tillämpning för tullvärde, varuklassificering samt kraven på ursprungsdokumentation som gäller i handeln med de länder EU har slutit frihandelsavtal.

Område: Internationell handel
Form: Utbildning, heldag
Datum: 2 oktober 2018

Mer information och anmälan…

Frihandelsavtal och internationella nyheter

Område: Internationell handel
Form: Seminarium
Datum: 2018

Mer information kommer inom kort…

Juridik

Arbetsrätt

För att du som arbetsgivare ska kunna ta till vara dina intressen, undvika onödiga (och ofta kostsamma) konflikter och veta vilka rättigheter och skyldigheter du har – då är det viktigt att ha en grundläggande kunskap inom arbetsrätten. Under en heldag kommer du få en introduktion och grundläggande kunskap om vad du behöver tänka på inför, under och vid slutet av en anställning. Tanken med dagen är att du ska känna dig tryggare inom frågor som berör personal och att du därigenom blir stärkt i din roll som arbetsgivare och/eller chef.

Område: HR/Juridik
Form: Utbildning
Datum: 8 november 2018

För mer information och anmälan…

Område: HR/Juridik
Form:
Utbildning
Datum: 
14 mars 2019

För mer information och anmälan…

Den nya dataskyddsförordningen

Den nya dataskyddsförordningen kommer att innebära stora förändringar för företag vad gäller hantering av personuppgifter och dataskydd. Vad innebär detta för ditt företag och ditt eget arbete med bland annat kundregister, personalregister och andra former av databaser? Bristande efterlevnad medför en risk för höga sanktioner, vilket innebär att dessa frågor behöver prioriteras i än större utsträckning än tidigare. Välkommen till en halvdagsutbildning som ger dig verktyg för att inleda ett eget arbete med att säkerställa att GDPR efterlevs av ditt företag!

Utbildningen vänder sig till dig som är anställd på ett större företag och ingår i företagsledningen och/eller har ansvar för företagets hantering av personuppgifter och dataskydd

Område: Juridik
Form: Utbildning
Datum: 23 januari 2018, förmiddag

För mer information och anmälan…

Område: Juridik
Form: Utbildning
Datum: 30 januari 2018, förmiddag

För mer information och anmälan…

Område: Juridik
Form: Utbildning
Datum: 31 januari 2018, förmiddag

För mer information och anmälan…

Område: Juridik
Form: Utbildning
Datum: 31 januari 2018, eftermiddag

För mer information och anmälan…

Område: Juridik
Form: Utbildning
Datum: 13 april 2018, eftermiddag

För mer information och anmälan…

Område: Juridik
Form: Utbildning
Datum: 16 maj 2018, eftermiddag

Den nya dataskyddsförordningen

Den nya dataskyddsförordningen, som träder i kraft om drygt ett år, kommer att innebära stora förändringar för företag vad gäller hantering av personuppgifter och dataskydd. Vad innebär detta för ditt företag och ditt eget arbete med bland annat kundregister, personalregister och andra former av databaser? Bristande efterlevnad medför en risk för höga sanktioner, vilket innebär att dessa frågor behöver prioriteras i än större utsträckning än tidigare. Välkommen till en halvdagsutbildning som ger dig verktyg för att inleda ett eget arbete med att säkerställa att GDPR efterlevs av ditt företag!

Utbildningen vänder sig till dig som äger eller/och driver ett mindre företag

Område: Juridik
Form: Utbildning
Datum:  23 januari 2018, eftermiddag

För mer information och anmälan…

Område: Juridik
Form: Utbildning
Datum:  30 januari 2018, eftermiddag

För mer information och anmälan…

Område: Juridik
Form: Utbildning
Datum: 31 januari 2018, eftermiddag

För mer information och anmälan…

Område: Juridik
Form: Utbildning
Datum: 16 april 2018, eftermiddag

För mer information och anmälan…

Område: Juridik
Form: Utbildning
Datum: 15 maj april 2018, förmiddag

Område: Juridik
Form: Utbildning
Datum: 22 maj 2018, förmiddag

Kompetensutveckling för solo- och mikroföretag

Affärskraft Värmland

Affärskraft Värmland är ett kompetensutvecklingsprojekt för dig som äger eller arbetar på ett företag med upp till 9 årsanställda. Genom projektet får du möjlighet att öka företagets och din egen konkurrenskraft genom utbildningar som gör dig mer affärsmässig. Utbildningarna är skräddarsydda för att passa småföretagare och finns inom områdena försäljning, marknadsföring, ledarskap, ekonomi och Officepaketet. Affärskraft Värmland medfinansieras av Europeiska Socialfonden vilket gör att kostnaden att delta är låg. Utbildningarna hålls löpande under våren 2018 och antalet platser är begränsat.

Område: Affärsutveckling
Datum: Fullbokat
Mer information…

 

Kundupplevelse

Att arbeta med kundupplevelsen – en viktig konkurrensfaktor

Hur viktig är kundupplevelsen och hur viktig kommer den att vara i framtiden? Idag räcker det oftast inte för företag att erbjuda en bra produkt till ett bra pris. Kundupplevelsen blir en allt viktigare konkurrensfaktor för företagen, och vissa säger till och med att det är den viktigaste.  Vad är en kundupplevelse och vilka utmaningar och möjligheter innebär det att arbeta med den?

Område: Affärsutveckling
Form: Seminarium
Datum: 22 februari 2018
Mer information och anmälan…

 

Marknadsföring/Affärsstrategi

Fler och bättre affärer

Utbildningen utgår från er egen affärsmodell. Vi utvecklar din förmåga att fokusera på rätt kund och skapa erbjudanden som är attraktivare än dina konkurrenters. Det leder till att du i högre drag kommer att skapa marknad i stället för att kriga om befintliga marknadsandelar. Utbildningen är uppdelad i fyra delar; Affärsmodell och strategi, Marknadsanalys, Digitala medier, Varumärke och marknad. Under utbildningen kommer du att få verktyg för att tillföra värde för både nya och befintliga kunder.

Område: Affärsutveckling/Marknadsföring
Form: Utbildning
Datum: 5, 12 och 19 september 2018 (3-dagarsutbildning)

Mer information och anmälan…

Möt….

Möt Riksbanken…

Område: Ekonomi
Form: Seminarium/intervju
Datum: 22 mars 2018

Mer information och anmälan…

Styrelsearbete

RÄTT FOKUS – Grundutbildning i styrelsearbete

Välkommen till StyrelseAkademien Värmlands tvådagarsutbildning RÄTT FOKUS – för dig, som sitter i någon form av styrelse eller är intresserad av styrelsearbete. Kursen sker i samarbete med Handelskammaren Värmland.

Område: Styrelsearbete
Form: 2-dagarsutbildning, internat
Datum: 23-24 april 2018

Mer information och anmälan…

RÄTT FOKUS – Grundutbildning i styrelsearbete

Välkommen till StyrelseAkademien Värmlands tvådagarsutbildning RÄTT FOKUS – för dig, som sitter i någon form av styrelse eller är intresserad av styrelsearbete. Kursen sker i samarbete med Handelskammaren Värmland.

Område: Styrelsearbete
Form: 2-dagarsutbildning
Datum: 14 och 20 november 2018

Mer information och anmälan…

 

Med reservation för ändringar.

 

 

jail