Styrelseutbildning

En styrelseutbildning ger dig kunskap att bättre förstå hur en styrelse arbetar och vilken funktion den har för ett företags tillväxt och utveckling över tid.

Utbildningar inom styrelse
Kanske kan de här artiklarna vara intressanta för dig?

Vad är styrelsearbete?

Styrelsen i ett bolag har ansvar för företagets utveckling. Den formar verksamheten genom att ledamöterna diskuterar och fattar strategiska beslut om vad som är bäst för organisationen. Styrelsens roll är att tillsätta VD, sätta mål för verksamheten, delegera ansvar och följa upp initiativ.

En kompetent och aktiv styrelse ger förutsättningar för utveckling och framgång.

Läs mer

En styrelse är inte bättre än sina ledamöter

Ledamöterna i en styrelse väljs av företagets aktieägare på bolagsstämman. För att en styrelse ska ha så bred kompetens som möjligt är det lämpligt att ledamöterna har olika kunskaper, erfarenheter och nätverk. De behöver känna till vilka lagar och regler som gäller för aktiebolag och de behöver ha grundläggande kunskap om bolagsstyrning och styrelsearbete.

Styrelseutbildning ger framgångsrikare företag

Med rätt utbildning kan du bli en bättre styrelseledamot som gör mer nytta för det företaget du är verksam i.

Tillsammans med duktiga kursledare arrangerar Handelskammaren Värmland utbildningar i styrelsearbete för att ge värmländska företag tillgång till mer kompetenta styrelseledamöter.

Helena Englund arrangerar affärsmässig utbildning för företag

Helena Englund

Utbildningsansvarig