Utbildningar inom HR

Allting börjar med en välmående arbetsplats.

KANSKE KAN DESSA ARTIKLAR VARA INTRESSANTA FÖR DIG!

Vad är HR?

En arbetsplats består av mer än datorer, fordon och verktyg. Den består av människor som ska må bra och ha förutsättningar att genomföra sina arbetsuppgifter.

Läs mer

HR (Human Resources) berör det mesta som har att göra med personalen/medarbetarna på företaget – exempelvis utbildning, anställningsavtal och rekrytering men också säkerhet och hälsa. Att förebygga stress, ha en hälsofrämjande miljö och kunna erbjuda en attraktiv arbetsplats är några viktiga beståndsdelar inom HR. Att skapa en attraktiv arbetsplats kan vara avgörande när det kommer till att kunna rekrytera rätt kompetens, i rätt tid.

Helena Englund arrangerar affärsmässig utbildning för företag

Helena Englund

Utbildningsansvarig