Program för kunskap 2017

Nedan finner du Handelskammarens program för kunskap 2017, som innefattar utbildningar och seminarier inom bland annat internationell handel, juridik och styrelsearbete.

Det sker även en särskilt satsning på kompetensutveckling för länets solo- och mikroföretag genom projektet Affärskraft Värmland.

Vissa av våra utbildningar skräddarsyr vi också gärna för just ditt företag. Läs mer om våra företagsanpassade utbildningar här!

I vår kalender finner du alltid aktuellt program.

Är du intresserad av att bli en av våra leverantörer under 2017? Läs gärna mer här…

Digitalisering

Världsklass Värmland – Temadag om industrins och samhällets digitalisering

Digitaliseringen går snabbt och sveper över alla branscher. Förändringen ställer nya krav på verksamheten att utveckla såväl affärsmodeller och processer som produkter och tjänster, men den skapar också möjligheter de företag som snabbt anpassar sig till de nya förhållandena. Kom och lyssna till goda exempel på framgångsrika företag och organisationer som redan hunnit en god bit på väg! Dagen arrangeras av Värmländska Ingenjörsföreningen tillsammans med Handelskammaren Värmland, Paper Province och Compare.

Område: Digitalisering
Form: Seminarium
Datum: 9 februari
Mer information och anmälan…

Internationell handel

Att praktiskt hantera exportdokument

Under en heldag hjälper vi dig att hitta rätt bland de dokument, regler och förfaranden som finns inför en exportaffär. Det ställs allt högre krav på att tullhandlingar och andra exportdokument ska vara korrekt ifyllda. Är de ofullständiga eller felaktiga kan det leda till leveransförseningar, problem för mottagaren vid förtullningen och i värsta fall till att köparen väljer en av dina konkurrenter vid nästa affär.

Område: Internationell handel
Form: Utbildning, heldag
Datum: 29 mars

Mer information och anmälan… 

Import – Lär dig tulldeklarera på rätt sätt

Det är många olika faktorer som avgör om din importaffär blir lönsam eller inte. En ökad kunskap hos dig som importör minskar exempelvis risken för förseningar vid gränserna, att du kan komma att drabbas av tulltillägg eller andra fördyrande omkostnader. För att tulldeklarera rätt krävs kunskap om ett omfattande regelverk. Under denna heldag kommer du få en genomgång av bestämmelserna och dess praktiska tillämpning för tullvärde, varuklassificering samt kraven på ursprungsdokumentation som gäller i handeln med de länder EU har slutit frihandelsavtal.

Område: Internationell handel
Form: Utbildning, heldag
Datum: 3 oktober
Mer information och anmälan…

Ursprungsregler och frihandelsavtal

Exporterar du varor utanför EU har du säkert fått önskemål från kunder om att utfärda ursprungsintyg för de sålda varorna. Under denna dag får du veta reglerna för hur man fastställer rätt ursprungsland, vilket slags ursprungsintyg som ska användas samt vilka beviskrav som finns.

Område: Internationell handel
Form: Utbildning, heldag
Datum: 29 november
Mer information och anmälan…

Juridik

Arbetsrätt – En introduktion

Har du anställda i ditt  företag, eller är du kanske på väg att anställa nya medarbetare? Då är det viktigt att du har en grundläggande kunskap inom arbetsrätten för att kunna hantera de vanligaste personalfrågorna på ett riktigt sätt. Under denna dag får du grundläggande kunskap kring anställningsformer, uppsägning och andra viktiga personalfrågor.

Område: Juridik
Form: Utbildning
Datum: 22 mars

Mer information och anmälan…

Den nya dataskyddsförordningen

Den nya dataskyddsförordningen kommer att innebära stora förändringar för företag vad gäller hantering av personuppgifter och dataskydd. Vad innebär detta för ditt företag och ditt eget arbete med bland annat kundregister, personalregister och andra former av databaser? Bristande efterlevnad medför en risk för höga sanktioner, vilket innebär att dessa frågor behöver prioriteras i än större utsträckning än tidigare.  Välkommen till en halvdagsutbildning som ger dig verktyg för att inleda ett eget arbete med att säkerställa att GDPR efterlevs av ditt företag!

Utbildningen vänder sig till dig som är anställd på ett större företag och ingår i företagsledningen och/eller har ansvar för företagets hantering av personuppgifter och dataskydd

Område: Juridik
Form: Utbildning
Datum: 24 april eller 11 maj

Mer information och anmälan…

Den nya dataskyddsförordningen

Den nya dataskyddsförordningen, som träder i kraft om drygt ett år, kommer att innebära stora förändringar för företag vad gäller hantering av personuppgifter och dataskydd. Vad innebär detta för ditt företag och ditt eget arbete med bland annat kundregister, personalregister och andra former av databaser?  Bristande efterlevnad medför en risk för höga sanktioner, vilket innebär att dessa frågor behöver prioriteras i än större utsträckning än tidigare.  Välkommen till en halvdagsutbildning som ger dig verktyg för att inleda ett eget arbete med att säkerställa att GDPR efterlevs av ditt företag!

Utbildningen vänder sig till dig som äger eller/och driver ett mindre företag

Område: Juridik
Form: Utbildning
Datum: 26 april eller 12 maj

Mer information och anmälan…

 Den nya dataskyddsförordningen

Den nya dataskyddsförordningen kommer att innebära stora förändringar för företag vad gäller hantering av personuppgifter och dataskydd. Vad innebär detta för ditt företag och ditt eget arbete med bland annat kundregister, personalregister och andra former av databaser? Bristande efterlevnad medför en risk för höga sanktioner, vilket innebär att dessa frågor behöver prioriteras i än större utsträckning än tidigare.  Välkommen till en halvdagsutbildning som ger dig verktyg för att inleda ett eget arbete med att säkerställa att GDPR efterlevs av ditt företag!

Utbildningen vänder sig till dig som är anställd på ett större företag och ingår i företagsledningen och/eller har ansvar för företagets hantering av personuppgifter och dataskydd

Område: Juridik
Form: Utbildning
Datum: 16 oktober, förmiddag

Mer information och anmälan…

Den nya dataskyddsförordningen

Den nya dataskyddsförordningen, som träder i kraft om drygt ett år, kommer att innebära stora förändringar för företag vad gäller hantering av personuppgifter och dataskydd. Vad innebär detta för ditt företag och ditt eget arbete med bland annat kundregister, personalregister och andra former av databaser?  Bristande efterlevnad medför en risk för höga sanktioner, vilket innebär att dessa frågor behöver prioriteras i än större utsträckning än tidigare.  Välkommen till en halvdagsutbildning som ger dig verktyg för att inleda ett eget arbete med att säkerställa att GDPR efterlevs av ditt företag!

Utbildningen vänder sig till dig som äger eller/och driver ett mindre företag

Område: Juridik
Form: Utbildning
Datum: 16 oktober, eftermiddag

Mer information och anmälan…

 

 

 

Kompetensförsörjning

Möt Anna Ekström, gymnasie- och kunskapsminister

Värmländska företags framtida konkurrenskraft är direkt beroende av den kompetens vi lyckas odla i skolan. Hur säkrar vi en skola som möter upp behoven på arbetsmarknaden och hur kan näringslivet bidra till att kraven uppfylls?

Område: Kompetensförsörjning
Form: Intervju
Datum: 3 februari
Mer information och anmälan…

Kompetensutveckling för solo- och mikroföretag

Affärskraft Värmland

Affärskraft Värmland är ett kompetensutvecklingsprojekt för dig som äger eller arbetar på ett företag med upp till 9 årsanställda. Genom projektet får du möjlighet att öka företagets och din egen konkurrenskraft genom utbildningar som gör dig mer affärsmässig. Utbildningarna är skräddarsydda för att passa småföretagare och finns inom områdena försäljning, marknadsföring, ledarskap, ekonomi och Officepaketet. Affärskraft Värmland medfinansieras av Europeiska Socialfonden vilket gör att kostnaden att delta är låg. Utbildningarna hålls löpande under 2017 och antalet platser är begränsat.

Område: Affärsutveckling
Form:
Datum: Löpande under 2017
Mer information och anmälan…

Kundupplevelse

Att arbeta med kundupplevelsen – en viktig konkurrensfaktor

Hur viktig är kundupplevelsen och hur viktig kommer den att vara i framtiden? Idag räcker det oftast inte för företag att erbjuda en bra produkt till ett bra pris. Kundupplevelsen blir en allt viktigare konkurrensfaktor för företagen, och vissa säger till och med att det är den viktigaste.  Vad är en kundupplevelse och vilka utmaningar och möjligheter innebär det att arbeta med den?

Område: Affärsutveckling
Form: Seminarium
Datum: 7 september
Mer information och anmälan…

 

Medarbetarskap

Aktivt medarbetarskap

Vad är skillnaden i ett aktivt och passivt medarbetarskap, och vad menar vi egentligen med ett gott medarbetarskap? För att få en bra utveckling i företaget eller i organisationen är det viktigt att både ledarskapet och medarbetarskapet fungerar. Under en halvdag får du nu möjlighet till inspiration och kunskap om vad ett aktivt medarbetarskap innebär, och hur du kan arbeta och utveckla   medarbetarskapet i din organisation.

Område: Organisationsutveckling
Form: Utbildning
Datum: 9 november
Mer information och anmälan…

Styrelsearbete

RÄTT FOKUS – Grundutbildning i styrelsearbete

Välkommen till StyrelseAkademien Värmlands tvådagarsutbildning RÄTT FOKUS – för dig, som sitter i någon form av styrelse eller är intresserad av styrelsearbete. Kursen sker i samarbete med Handelskammaren Värmland.

Område: Styrelsearbete
Form: 2-dagarsutbildning
Datum: 9 & 16 maj

Mer information och anmälan…

Område: Styrelsearbete
Form: 2-dagarsutbildning
Datum: 16 & 22 november
Mer information och anmälan…

 

ÖKAT FOKUS i styrelsearbete – Ordförandeutbildning

StyrelseAkademien Värmland erbjuder, i samarbete med Handelskammaren Värmland, en fortsättningsutbildning – ÖKAT FOKUS i styrelsearbetet – ordföranderollen.

Område: Styrelsearbete
Form: Utbildning, heldag
Datum: 23 november
Mer information och anmälan…

 

Med reservation för ändringar.

 

 

jail