Arbetsmiljöarbetet – nyckeln till välmående och motiverade medarbetare

Vill du ha medarbetare som mår bra, är motiverade och bidrar till en ökad lönsamhet? Vill du ha koll på vad som gäller inom arbetsmiljöområdet och få verktyg för att enkelt omsätta det i ert dagliga arbete?

Arbetsmiljöarbetet - nyckeln till välmående och motiverade medarbetare

Datum:

17 och 24 mars 2021, kl. 08.30 - 12.00. Möjlighet till individuell uppföljningsträff efter avslutad utbildning.

Plats:
Se nedan för information
Pris:
4750 kronor per person exkl moms för medlemmar och 6450 kronor per person exkl moms för övriga. I priset ingår fika och lunch.

Under två halvdagar har du nu möjlighet att få veta mer om hur arbetsmiljöarbetet blir nyckeln till välmående och motiverade medarbetare, vilket också kommer öka er konkurrenskraft!

En bra arbetsmiljö är lönsamt och kul! – Läs mer om det i en intervju med en av utbildarna på Carat Consulting. 

På denna utbildning läggs stort fokus på hur  du kan arbeta praktiskt för att få medarbetarna att hitta sin inre och yttre motivation och inkludera det i arbetsmiljöarbetet.

Syftet med dessa dagar är att öka kunskaperna om arbetsmiljö och hur du som arbetsgivare kan skapa goda förutsättningar för dina medarbetare även under tuffa tider. Vi kommer även visa på och reflektera över hur arbetsmiljöarbetet kan öka er konkurrenskraft! Innan utbildning avslutas kommer du att få göra en plan för hur du vill integrera arbetsmiljöarbetet på din arbetsplats.

För vem?

Denna utbildningsdag vänder sig till dig som vill bli tryggare inom arbetsmiljöområdet och ta arbetsmiljöarbetet ett steg vidare i ditt företag. Exempelvis chefer, VD, skyddsombud, HR och arbetsledare. VD/Chef och skyddsombud kan med fördel gå utbildningen tillsammans.


Utbildningens innehåll

  • Lagar och föreskrifter inom området som du som ledare ska behöver ha koll på.
  • Vad är arbetsmiljö, varför ska vi arbeta med det och hur ska vi göra?
  • Hur skapar jag förutsättningar för motivation & ägarskap hos mina medarbetare?
  • Tips och goda exempel för dig och din verksamhet
  • Framåtriktad plan

Teori varvas med dialog och praktiskt arbete utifrån din egen verksamhet.


Inför utbildningen

Inför utbildningen kommer du få genomföra en självskattning. Den består av 10 frågor med ja eller nejalternativ samt 10 påståenden där du ska skatta dina kunskaper. Tidsåtgång ca 15 min.
Självskattningen bidrar till att skapa en bild av er verksamhets nuläge gällande arbetsmiljöarbetet och kommer vara viktig för att lägga upp en framåtriktad plan under utbildningen.


Individuell uppföljning

Du har också möjlighet till en 30 minuters uppföljning (individuellt eller per företag) två till tre veckor efter avslutad utbildning! Tid för uppföljning bokas i samband med att utbildningen hålls.

Dessutom kommer utbildarna Elin Wirén och Eva-Klara Blomberg Högväg​ Carat Consulting AB, att visa på hur du kan göra arbetsmiljöarbetet både enklare och roligare!

Varmt välkommen!

Utbildare:

Elin Wirén

Arbetsmiljöutvecklare

Elin är personalvetare med mångårig erfarenhet av HR-arbete inom både privat och offentlig sektor. Intresset för arbetsmiljö har alltid funnits där och Elin har haft både operativa och strategiska uppdrag inom området.

Eva-Klara Blomberg Högväg​

Eva-Klara Blomberg Högväg

Ledarutvecklare, Carat Consulting AB

Eva-Klara har sin spetskompetens inom coachning av ledare, teamutveckling & förändringsledning. Hon har även själv haft en ledande chefsbefattning på en av Sveriges stora banker. Eva-Klara har gått en rad utbildningar inom ledarskap & strategiarbete såsom exempelvis Wallenberg Institutet & KBT. Grundutbildning inom Universell utformning av arbetsplatser (UUA).

 

Kontaktpersoner:
Helena Englund arrangerar affärsmässig utbildning för företag

Helena Englund

Utbildningsansvarig