Att utveckla det aktiva medarbetarskapet!

Varmt välkommen till en halvdag där du får inspiration och verktyg för att vidareutveckla medarbetarskapet i din organisation!

Vad kan ett aktivt medarbetarskap betyda för din organisation? Och vad är det för skillnad på passivt och aktivt medarbetarskap?

Vad innebär ett aktivt medarbetarskap för verksamheten? Läs vår intervju med en av utbildarna från Effect Management här!

Aktiva medarbetare påverkar sin egen och andras arbetsmiljö i en positiv riktning, genom sitt sätt att agera och kommunicera. Aktiva medarbetare vill också vara med och bidra till kollegors och organisationens utveckling, välmående och resultat.

Målsättningen är att du som deltagare under denna halvdag ska bli både inspirerad och få en ökad kunskap samt få med dig några verktyg som du kan använda för att starta och utveckla det aktiva medarbetarskapet.

För att utveckla det aktiva medarbetarskapet är utgångspunkten fyra olika relationer, som existerar nära med varandra och därmed är beroende av varandra för att skapa en hälsosam, utvecklande och positiv miljö både för sig själv, sina kollegor och organisationen.

Under denna förmiddag diskuteras det också kring den professionella roll alla vi medarbetare har och vad det kan innebära när vi är engagerade och tar än mer ansvar för den.

För vem passar utbildningen?

Denna halvdag vänder sig främst till dig som är chef/ledare i en organisation.

Program

  • Välkommen och uppstart
  • Vad innebär ”Aktivt medarbetarskap” och varför är det viktigt?
  • Genomgång av de 4 relationerna

Relationen till dig själv  (Att ta hand om sig själv är en förutsättning för att kunna göra ett bra jobb)

Relationen till dina kollegor (Arbetsglädje och bra relationer i gruppen skapar möjlighet till ett bra samarbete)

Relationen till din chef (När medarbetaren delar ansvaret för relationen blir den stödjande i båda riktningar)

Relationen till dem vi är till för (När alla bär med sig kundperspektivet ökar engagemanget och vi säkerställer en bra leverans

  • Så här kan jag göra för att komma igång med denna utveckling i min egen organisation
  • Sammanfattning och avslut

Teoretiska genomgångar varvas med individuella- och grupporienterade reflektioner och praktiska övningar.

Varmt välkommen!

Utbildare:

Malin von Elern

Effect Management
Kontaktperson
Helena Englund arrangerar affärsmässig utbildning för företag

Helena Englund

Utbildningsansvarig