Det nya normala – hur jobbar vi post corona?

I ett samtal, möter du fyra företag, som utifrån sina verksamheter och perspektiv berättar om hur dom ser sig skapa mesta möjliga värde för såväl medarbetare som verksamhet, post corona.

Det nya normala - hur jobbar vi post corona?

Datum:

22 juni, kl. 8.30 - 9.45

Plats:
På distans via det digitala verktyget Zoom.
Pris:
595 kr per person exkl moms för Handelskammarens medlemmar och 895 kr per person exkl moms för övriga.
Sista registreringsdagen har passerat.

Pandemin har på olika sätt satt stora spår i arbetslivet. Bland annat genom mer distansarbete och fler digitala lösningar. Något som för många skapat en större frihet men är baksidan av det en svårighet att få ihop helheten?

Vilken roll spelar vår arbetsplats för verksamheten? När fungerar det att arbeta hemifrån för de som kan och när kommer man behöva vara på plats? Vilka krav kommer ställas på såväl ledarskapet som medarbetarskapet? Och hur kommer vi organisera våra arbetsplatser utifrån de erfarenheter vi tar med oss?

I ett samtal med Frida Johansson möter du:  
Ulrika Obstfelder Peterson Länsförsäkringar Värmland
Nina Lindvall WSP Sverige
Henrik Gillisson LBC Logistik Östra Värmland
Björn Johansson Moelven Skog

Dessutom få du möjlighet att diskutera frågorna med andra som deltar, när vi delar upp oss runt digitala bord.

Sista registreringsdagen har passerat.
Kontaktpersoner:

Frida Johansson

VD