Driv försäljning via Linkedin!

Oavsett om du vill nå ut med en produkt, tjänst eller ert varumärke så är LinkedIn en kraftfull plattform för företag inom B2B och ett väldigt bra verktyg för att nå ut till både befintliga och potentiella kunder inom en specifik målgrupp. LinkedIn har nu fler än 645 miljoner användare världen över och omkring 3 miljoner medlemmar i Sverige.

Hur ditt företag kan använda LinkedIn för att driva försäljning

Datum:

7 december 2021, kl. 08:30 - 12.00. Vi avslutar med lunch.

Plats:
Handelskammaren Värmland, Tullhusgatan 1A, Karlstad - eller på distans via någon av de digitala verktygen Zoom eller Teams
Pris:
2150 kronor per person exkl moms för medlemmar och 3150 kronor per person exkl moms för övriga. I priset ingår förmiddagsfika och lunch.

Under denna utbildning får du lära dig hur företag inom främst B2B kan använda LinkedIn som ett verktyg för marknadsföring och hur du kan driva din försäljning via denna kanal.

Som företag inom B2B finns det många möjligheter på LinkedIn att kunna nå ut till en specifik målgrupp och du kan nå den antingen via annonsering eller organisk räckvidd. Under denna förmiddag kommer vi att fokusera på hur du når din målgrupp via annonsering och hur du annonserar på ett effektivt sätt. Vi kommer även gå genom fördelarna med att finnas på plattformen, hur du hanterar en företagssida och dess funktioner samt ökar konverteringsgraden.

LinkedIn är även en bra plattform för att nå ut med ditt arbetsgivarvarumärke, och nå potentiella kandidater vid rekrytering. Detta kommer vi också kort att visa på under utbildningen då samma verktyg används.

Utbildningen hålls i en liten grupp, där det finns god möjlighet till dialog! Bild från den digitala utbildningen som hölls mars 2021.

För vem?

Denna utbildning vänder sig primärt till dig som arbetar på ett företag som har en business to business-målgrupp och som vill lära dig mer om LinkedIn och dess annonseringsverktyg. Kanske arbetar du inom marknadsföring, kommunikation eller försäljning?


Innehåll i utbildningen

  • Genomgång i LinkedIn och vilka USPar som finns med att ditt företag bör vara på plattformen.
  • Genomgång i hur du hanterar en LinkedIn-sida som företag.
  • Innehåll – Vad funkar bra på LinkedIn? Vad kan exporteras från andra kanaler in på LinkedIn?
  • LinkedIns annonseringsverktyg – En skarp genomgång i hur det ser ut och fungerar, vilka möjligheter som finns samt vilka målgrupper du kan nå.
  • Resultat, mätning och uppföljning.
  • Några tips på vad du och dina medarbetare på företaget kan göra för att stärka effekten av marknadsföringen som ni som företag gör på LinkedIn.

Under dagen kombineras teori med konkreta tips och du kommer praktiskt att få arbeta med LinkedIn.


Målsättningen efter avslutad utbildningen är

Att du ska kunna använda LinkedIns annonseringsverktyg, hantera en LinkedInsida som företag och därigenom skapa förutsättningar för att driva marknadsföring och försäljning genom plattformen.

 

Varmt välkommen! 

 

Utbildare:
Johan Kullberg act utbildning

Johan Kullberg

Affärsutvecklare och specialist på sociala medier, Act Mediebyrå
Kontaktpersoner:
Helena Englund arrangerar affärsmässig utbildning för företag

Helena Englund

Utbildningsansvarig