Ett samtal om att leda i kris

En kris definieras ibland som händelser där ens tidigare erfarenheter, kunskaper och reaktionssätt inte räcker till för att förstå och hantera den aktuella situationen, och det sägs att det är i kriser som ledarskapet verkligen sätts på prov.

Vi befinner oss fortfarande i en orolig, oviss och snabbföränderlig tid där nästan allt som inkluderas i ett ledarskap på sätt och vis ställts på sin spets. Många beslut som påverkat både företaget, dig själv och dina medarbetare har behövt tas snabbt och dessutom ofta utan vettiga underlag.

Att de som har möjligheten arbetar mer på distans innebär flera möjligheter, men också en del utmaningar, både för alla medarbetare men inte minst för dig som ledare.  Att orka hålla sig lugn, fokusera på det viktiga och finnas tillgänglig för medarbetarna. Uppmärksamma hur medarbetare mår och leda framgångsrikt på distans.
Hur orkar och lyckas man med det i en tid när allt kan ställas på ända från den ena dagen till den andra?

Den 5 februari har du möjlighet att lyssna och ta del av psykologen HG Storms tankar och erfarenheter kring vad många ledare idag upplever som svåra utmaningar och vad du som ledare kan behöva fokusera extra på framöver. Välkommen till ett samtal om att leda i kris och om hur det påverkar dig och dina medarbetare. Vi kommer prata om hur du kan identifiera riskfaktorer hos medarbetare och också ge några råd kring hur du kan agera för att vara hållbar som ledare, samtidigt som du stöttar dina medarbetare.

HG Storm är legitimerad psykolog sedan 37 år tillbaka, och har lång erfarenhet som bland annat handledare för personalgrupper och kollegor och som coach och bollplank för ledare inom både näringsliv och idrotten. HG är också uppskattad förläsare med stort engagemang för att utveckla andra och han prövar gärna nya vägar för att lösa problem. Kanske har du också lyssnat till honom på Radio Värmland, där han regelbundet pratar kring aktuella frågor inom psykisk hälsa.

Utbildare:

HG Storm

Leg. psykolog, föreläsare, handledare och coach

Äger och driver AB HG Storm

Kontaktperson
helena englund

Helena Englund

Utbildningsansvarig