Export- och importdokument

Under utbildningen om export- och importdokument lär du dig att hantera kommersiella dokument, tulldokument och transportdokument på ett logiskt sätt.

Utbildning om export- och importdokument

Datum:

30 mars 2023, kl. 09:00 - 16:00

Plats:
Handelskammaren Värmland, Tullhusgatan 1A, Karlstad
Pris:
5300 kronor per person exkl moms för medlemmar och 6400 kronor per person exkl moms för övriga. I priset ingår lunch och fika samt digital dokumentation.

Vid all internationell handel krävs dokument som säkerställer att varan levereras och att säljaren får betalt. En del dokument är obligatoriska medan andra är frivilliga men bra för affären.

Under denna dag får du lära dig grunden i dokumenthantering – vilka dokument som krävs och vilka som kan användas för att minska onödiga utgifter. Målet är att du som kursdeltagare ska få en bra bild av hur dokumenten samspelar, hur du fyller i dem och hur du söker upp rätt information och håller dig uppdaterad på området i framtiden. Utbildningen kan väljas helt fristående men ingår även som en av tre grundutbildningar i Certifiering i export och importhantering. 

För vem är utbildningen?

Alla yrkesroller som hanterar internationella affärer eller dokument – säljare, inköpare eller operativ personal inom import, export, logistik eller inköp.

Program

9.00 Utbildningen startar

12.00 Lunch

16.00 Utbildningen avslutas

Innehåll & Upplägg

  • Hur du använder kommersiella dokument, tull- och transportdokument.
  • Vilka dokument som är obligatoriska respektive frivilliga.
  • Var du hittar rätt information och vem som utfärdar dokumenten.

Under kursen varvas föreläsning om export- och importdokument med grupparbeten där du får omsätta teorin i praktiska övningar.

Bra att veta

Utbildningen kan väljas helt fristående och ingår även som en av tre grundutbildningar i Certifiering i export och importhantering. 

Utbildningen anpassas efter kunskapsnivån hos deltagarna på plats.

Varmt välkommen!

Utbildare:
peter Hellman

Peter Hellman

Västsvenska Handelskammaren
Kontaktpersoner:
Helena Englund arrangerar affärsmässig utbildning för företag

Helena Englund

Utbildningsansvarig