Fördjupningsutbildning i ursprungsregler och frihandelsavtal

Välkommen till en heldag där vi går igenom regler kring ursprungsintyg, ursprungsland och frihandelsavtal. Exporterar du varor utanför EU har du säkert fått önskemål från kunder om att utfärda ursprungsintyg för de sålda varorna. Att ha koll på vilka regler som gäller är viktigt och kan spara tid och pengar både för dina kunder och ditt eget företag.

Fördjupningsutbildning i ursprungsregler och frihandelsavtal

Datum:

7 december 2022, klockan 09:00 - 16:00

Plats:
Handelskammaren Värmland, Tullhusgatan 1A, Karlstad, eller vid behov på distans via Zoom eller Teams
Pris:
Pris uppdateras inom kort.

Det finns två slags ursprungsbestämmelser och vilka du ska använda samt hur ursprungslandet fastställs beror på till vilka länder varan kommer att exporteras. Samma vara kan få olika ursprungsland beroende på vart den ska exporteras och vilka regler som används!

Under denna utbildningsdag går vi igenom reglerna för hur man fastställer rätt ursprungsland, vilket slags ursprungsintyg som ska användas samt vilka beviskrav som finns. Vi kommer också att pratat om betydelsen av att tillämpa ursprungsreglerna och frihandelsavtalen på rätt sätt.

För vem är utbildningen?

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med eller är ansvarig för ursprungsfrågor vid export eller import, samt till dig som handlägger exportdokument, arbetar med inköp eller försäljning och som vill  fördjupa dina kunskaper om ursprungsregler, tullfrihet och tullnedsättning.

Program

08.45 Välkommen och fika

Varför finns ursprungsregler och vilka olika typer finns det?

Icke förmånsberättigat ursprung

  • Bestämmelserna i Tullkodex mm
  • Certificate of origin

Förmånsberättigat ursprung

  • Vilka frihandelsavtal har EU?
  • Hur fastställer man en varas ursprung?
  • Bearbetningsregler
  • Kumulation av ursprung
  • EUR 1-certifikat, fakturadeklaration, ATR-certifikat
  • Beviskrav – Leverantörsdeklaration

16.00 Avslutning

Teori varvas med flera praktiska övningsuppgifter.

Varmt välkommen!

 

Tiderna ovan är ca-tider.

Utbildare:

Per Anders Lorentzon

Senior advisor inom internationell handel

Per Anders arbetar till vardags på Sydsvenska Industri- och Handelskammaren. Han är mycket omtyckt av våra tidigare kursdeltagare och har hela 40 års erfarenhet av frågor inom tullregler, leveransvillkor och handelsprocedurer. Han har dessutom skrivit Stora Importhandboken och är ledamot i Tullverkets insynsråd.

Kontaktpersoner:
Helena Englund arrangerar affärsmässig utbildning för företag

Helena Englund

Utbildningsansvarig