Webbinarium: Fraktkaos på Världshaven

… eller hur är det? Ja, vi kan nog enas om att det fortsatt är kaos i den globala logistiken. Frågan är kanske mer hur länge det kommer att pågå? Och vad kan tänkas bli det ”nya normala”?

Fraktkaos på Världshaven

Datum:

2021-12-01 kl. 10.00-11.30

Plats:
Via Zoom
Pris:
595 kronor per person exkl moms för medlemmar och 895 kronor per person exkl moms för övriga.

Vi vet att pandemin spelat en stor roll för dagens situation på den globala marknaden, likaså brist på containrar och material, vilket gjort att fraktkostnader i sin tur ökat med många hundra procent samt att det överlag är mycket längre ledtider. Men hur hänger allt samman egentligen? Och finns det ett svar på hur länge detta globala fraktkaos kommer att pågå? 

Detta, och några tips om vad du och ditt företag bör ha i åtanke framöver, kommer vi att prata om på detta seminarium.  

Tillsammans med Lena Sellgren, Chief Economist & Head of Research på Business Sweden, och Robert Rindevret, After Sales Manager på Geodis Sweden AB, som båda jobbar med frågor rörande världshandel, men på olika sätt, kommer vi titta på dagens utmaningar från olika perspektiv. 

Vi kommer också att prata med Örjan Alm, Inköpschef på Uddeholms AB, kring hur de ser på rådande situation och hur den påverkat deras verksamhet och bransch. Och om vad de gjort för att hitta vägar framåt och försöka lösa de utmaningar som de stött på när det gäller export- och importaffärerna.  

För vem? För dig som arbetar på ett företag som befinner sig på en global marknad och vill veta mer om världshandeln och dess logistikutmaningar. 

Seminariet är i digital form och det kommer finnas gott om utrymme att ställa frågor! 

 

Vill du veta mer? Hör av dig till alexandra@handelskammarenvarmland.se

Utbildare:

Lena Sellgren

Business Sweden
Lena är chefekonom och analyschef på Business Sweden, Sveriges handels- och investeringsråd. Business Swedens analysteam följer kontinuerligt utveckling och trender på den globala marknaden och analyserar effekterna på svenska företags internationalisering. Lena har lång erfarenhet från omvärldsbevakning och ekonomisk analys från bland annat tjänster på Nordea markets och Finansdepartementet.

Robert Rindevret

GEODIS Sweden AB

Robert är utbildad marknadsekonom och har jobbat med flyg- och sjötransporter under hela sin yrkesverksamma tid (+30år). Idag jobbar han på GEODIS Sweden AB som After Sales Manager. Robert har tidigare jobbat med försäljning och i chefsroller på företag som ASG, Danzas och DHL.

Örjan Alm

Uddeholms AB

Inköpschef på Uddeholms AB.

Kontaktpersoner:
Alexandra Pfeiffer klar

Alexandra Pfeiffer

Internationell handel