Utbildare:

Lena Sellgren

Business Sweden
Lena är chefekonom och analyschef på Business Sweden, Sveriges handels- och investeringsråd. Business Swedens analysteam följer kontinuerligt utveckling och trender på den globala marknaden och analyserar effekterna på svenska företags internationalisering. Lena har lång erfarenhet från omvärldsbevakning och ekonomisk analys från bland annat tjänster på Nordea markets och Finansdepartementet.

Robert Rindevret

GEODIS Sweden AB

Robert är utbildad marknadsekonom och har jobbat med flyg- och sjötransporter under hela sin yrkesverksamma tid (+30år). Idag jobbar han på GEODIS Sweden AB som After Sales Manager. Robert har tidigare jobbat med försäljning och i chefsroller på företag som ASG, Danzas och DHL.

Örjan Alm

Uddeholms AB

Inköpschef på Uddeholms AB.

Kontaktpersoner:
Alexandra Pfeiffer klar

Alexandra Pfeiffer

Internationell handel