Hållbar affärsutveckling

Välkommen på en tvådagarsutbildning som ger dig ökad insikt och förståelse för varför hållbarhet är en affärsmöjlighet, om vad det är som driver på den utvecklingen samt hur företaget kan förhålla sig till denna och arbeta för att vara konkurrenskraftigt.

Du kommer få konkreta verktyg som hjälper dig att börja integrera hållbarhetsaspekterna i den egna verksamheten och vidareutveckla affärsmodellen, för att därigenom skapa förutsättningar för ökad lönsamhet.

Utbildningen ger dig även kunskap om hur ni kan kommunicera kring ert hållbarhetsarbete. Du får möjlighet att fundera över var din verksamhet har störst påverkan och därigenom också störst möjlighet att göra en positiv skillnad och särskilja er från era konkurrenter.

Ta chansen att få insikt om hur den egna affären kan komma att påverkas, och hur ni kan tänka för att framtidssäkra er verksamhet.

Efter utbildningen kommer du ha kunskap om vad hållbar utveckling innebär, insikt om hur hållbarhetsaspekterna kan användas för att vidareutveckla ert företag och affärsmodellen, och konkreta verktyg för att påbörja det arbetet.

För vem?

Utbildningen vänder sig till dig som är VD eller ingår i en ledningsgrupp, egenföretagare, ansvarig för kvalitets- och miljöfrågor, ansvarig för affärsutveckling och marknadsföring samt till dig som på ett eller annat sätt är involverad i strategiska verksamhetsbeslut.

Innehåll

Under de två utbildningsdagarna kommer vi att gå igenom och diskutera hållbarhet utifrån olika perspektiv och koppla an till forskning, case och till er egen verksamhet och affärsmodell.

Vi går igenom de grunder som alla företag behöver ha koll på

  • Definitioner, trender och faktorer som driver på utvecklingen.
  • Genomgång av universella verktyg och viktiga begrepp, bland andra FNs 17 globala hållbarhetsmål Agenda 2030 och cirkulärekonomi.

Strategi

  • Varför hållbarhetsfrågan är en affärsmöjlighet för företagen.
  • Hur lagen om hållbarhetsrapportering kan användas för att stärka dina affärsrelationer.
  • Innehåll i, och nytta av, att ha en hållbarhetspolicy.

Hållbar, lönsam affärsmodell och minskade avtryck

  • Identifiera risker och möjligheter för ditt företag och dess affärsmodell.
  • Fyra viktiga områden för att minska avtrycken inom ert företags värdekedja och få koll på företagets ”sweetspot” – där ni kan göra störst skillnad.

Kommunikation

  • Att använda hållbarhetsarbetet i kommunikation och marknadsföring, och viktiga principer för att ni ska uppfattas som trovärdiga.

De två utbildningsdagarna varvar teori och praktiska övningar, och det kommer vara flera workshop-pass där ni tillsammans får dela erfarenheter, hjälpas åt att tänka till och få grepp om praktiska tillämpningsområden i er egen verksamhet.

Utbildare:
Malin Thorsen

Malin Thorsén

Utbildare, moderator och rådgivare, Bright Planet

Malin driver företaget Bright Planet. De vill sänka tröskeln för att börja jobba med hållbarhet genom att visa att arbetet är lönsamt, meningsfullt och enklare än många tror. Malin har under flera år arbetat som utbildare och moderator, och med att ge företag vägledning i deras praktiska hållbarhetsarbete.

Kontaktperson
helena englund

Helena Englund

Utbildningsansvarig