Incoterms®2020 – Använder du rätt leveransvillkor?

Vid köp och försäljning använder nästan alla företag någon form av leveransvillkor. Att använda rätt leveransvillkor är grundläggande och påverkar hur affärens resultat i slutändan blir. Denna utbildning hjälper dig att komma fram till det som passar just din affär!

Incoterms®2020 - Använder du rätt leveransvillkor?

Datum:

12 maj 2022, kl. 09:00 - 16:00

Plats:
Handelskammaren Värmland, Tullhusgatan 1A, Karlstad samt
Pris:
Pris uppdateras inom kort.

Incoterms® 2020 är unika och gäller över hela världen. Villkoren reglerar bland annat fördelningen av risker och kostnader mellan säljare och köpare, vem som ska sköta kontakterna med transportör, försäkringsbolag och tullmyndigheter i Sverige och i utlandet. Många problem kan undvikas för både säljare och köpare om rätt leveransvillkor väljs!

Välkommen till en fullspäckad heldagsutbildning, där du får lära dig vilket leveransvillkor som ska användas när, och hur du undviker risker och onödiga kostnader i internationella affärer!

Reviderade Incoterms®

Internationella Handelskammaren (ICC) har reviderat de internationella leveransvillkoren Incoterms 2010, för att bättre möta hur verkligheten ser ut nu på handelsområdet, med exempelvis ökade krav på säkerhet. Den nya versionen, Incoterms®2020, trädde i kraft den 1 januari 2020.

Nuvarande Incoterms®2010 kommer även fortsättningsvis, parallellt med Incoterms®2020, att kunna användas vid avtalsskrivning. Under denna dag kommer vi dock att fokusera på den nya versionen, Incoterms®2020.

Målsättning

För att kunna välja lämpligt leveransvillkor måste man behärska Incoterms®2020 och känna till skillnaderna mellan de olika villkoren. Målsättningen är att du, efter att ha deltagit på denna utbildningsdag, i dina affärer kan välja bästa risk- och kostnadsfördelning mellan säljare och köpare samt fastställa vem som ska sköta kontakterna med transportör och tullmyndigheter i Sverige och utlandet.

För vem är utbildningen?

Denna utbildning vänder sig till dig som arbetar med import, export, inköp, försäljning, ekonomi eller spedition, och som på ett eller annat sätt har med valet av leveransvillkor att göra.

Program

9.00 Utbildningen startar

12.00 Lunch

16.00 Utbildningen avslutas

Innehåll

Allmän översikt av Incoterms®2020

  • Vilka leveransvillkor finns i Incoterms®2020 och vad innehåller de?

Transporter

  • Vilka villkor i Incoterms®2020 ska användas för olika transportsätt?
  • Vilka är de kritiska punkterna i Incoterms®2020 vid överföring av ansvar och kostnader?

Förtullning och importavgifter

  • Vem betalar tull och andra importavgifter enligt de olika villkoren?
  • Vilken roll spelar Incoterms®2020 inom EU?

Praktisk tillämpning

Övningsuppgifter om användningen av Incoterms®2020

 

Varmt välkommen!

Utbildare:
peter Hellman

Peter Hellman

Västsvenska Handelskammaren
Kontaktpersoner:
Helena Englund arrangerar affärsmässig utbildning för företag

Helena Englund

Utbildningsansvarig