Moms – en internationell utmaning (Fullsatt)

Export, import, EU-handel, Brexit… Oavsett vilken typ av internationell varuhandel ditt företag har så finns det mängder med olika momsregler att ta hänsyn till, och det finns en hel del ”fällor” längs vägen som du behöver vara uppmärksam på. Många gånger är flera parter i olika länder involverade i varukedjan och det räcker oftast inte att ha koll på vad som gäller i Sverige.

Moms - en internationell utmaning

Datum:

29 september 2021, kl. 08.30-10.30

Plats:
Handelskammaren Värmland, Tullhusgatan 1A, Karlstad eller via någon av de digitala verktygen Zoom eller Teams.

Under detta seminarium kommer Marie Hedin, Partner Indirekt Skatt, KPMG, slå hål på det klassiska uttrycket och myten om att ”moms bara är ett nollsummespel”. Även om moms oftast inte är en kostnad så kan fel hantering leda till både ekonomiska sanktioner och administrativt merarbete. Och regelverket kring momshanteringen kan ibland vara komplext.

Marie kommer under dessa två timmar att visa på ett smörgåsbord av moms vid internationell varuhandel för företag som gör affärer med andra företag (B2B).

Det kommer bli en kort introduktion till regelverket och därefter läggs fokus på olika typsituationer för att på ett tydligt sätt visa på olika situationer som kan uppstå, hur du ska/kan lösa dem och vad du behöver tänka och ha koll på.

 

Program

Under seminariet kommer vi bland annat att ta upp moms kopplat till:

  • Import och export
  • EU-handel och trepartshandel
  • Kedjetransaktioner med fler än tre parter
  • Betydelsen av korrekt VAT-nummer
  • Dokumentationskrav
  • Ansvar för korrekt hantering
  • Vanliga fällor och fel

Det kommer finnas möjlighet att ställa frågor, och teori varvas med exempel och diskussioner.

För vem?

Seminariet vänder sig till dig som arbetar på ett företag som gör affärer med andra företag (B2B) på den internationella marknaden, och som ansvarar för, eller operativt arbetar med, företagets momshantering och internationella affärer.

Inför seminariet

För att göra seminariet så verksamhetsanpassat som möjligt så ser vi gärna att du tar chansen att i förväg skicka in frågor och ge exempel på transaktioner som du vill att vi ska ta upp.

 

Varmt välkommen!

Utbildare:

Marie Hedin

Partner Indirekt Skatt, KPMG

Marie är skattejurist med inriktning mot indirekta skatter såsom moms, punktskatter och tull och är verksam vid KPMGs skatteavdelning i Göteborg sedan 2016, och hon arbetar med alla typer av företag organisationer inom offentlig och privat verksamhet.

Marie har över 20 års erfarenhet av skatterådgivning genom sin bakgrund som advokat och skattespecialist hos Setterwalls Advokatbyrå och MAQS Law Firm, som skattekonsult hos EY och KPMG och som kvalificerad skattehandläggare hos Skatteverket.

Marie är också en uppskattad och efterfrågad föredragshållare med stor erfarenhet av att leda seminarier och utbildningar.

Kontaktpersoner:
Helena Englund arrangerar affärsmässig utbildning för företag

Helena Englund

Utbildningsansvarig