Nå din målgrupp i digitala kanaler

Detta är ett tillfälle för dig som vill fördjupa och bredda dina kunskaper inom digital annonsering samt nå din målgrupp på fler sätt i fler digitala kanaler. Vi kommer att gå igenom Facebooks företagsverktyg Business Manager samt annonseringsverktyget Ads manager. Vi tar oss också an Snapchats annonseringsverktyg och ser på vilka möjligheter som finns via den kanalen samt diskuterar och visar på vilken potential Youtube kan ha för dig som företag för att nå ut.

Nå din målgrupp i digitala kanaler

Datum:

Den 8 och 15 december 2021, kl. 09:00- 12:00. OBS! Utbildningen är uppdelad på två dagar!

Plats:
Handelskammaren Värmland, Tullhusgatan 1 A, Karlstad, eller på distans via digitala verktygen Zoom eller Teams.
Pris:
4150 kronor per person exkl moms för medlemmar och 5995 kronor per person exkl moms för övriga. För dig som deltar fysiskt på plats ingår fika och lunch. 

I dagens digitala samhälle där olika kanaler fyller olika syften kan det ibland vara svårt att nå igenom som företag om man bara använder sig av en enda annonseringsplattform. Under denna utbildning kommer vi gå igenom tre av de vanligaste plattformarna att annonsera från som företag – Facebook/Instagram, Snapchat och Youtube. Med hjälp av dessa kanaler kan du nå en betydande del av din målgrupp, oavsett om du vill nå en yngre, äldre eller en målgrupp baserat på olika intressen eller beteenden. Allt är möjligt på dessa plattformar!

Att mäta, följa upp och analysera ditt arbete i de digitala kanalerna är en viktig del för att veta att du når din målgrupp och att du annonserar på rätt sätt och i de rätta kanalerna. Att ha kunskapen kring hur du kan mäta och att ta sig tid till uppföljning är också en viktig del i att lyckas med ditt företags annonsering.

För vem?

Utbildningen vänder sig främst till dig som har viss tidigare erfarenhet av digital annonsering och har testat på annonsering i någon digital kanal tidigare.

Innehåll och upplägg

  • Facebook Business Manager
  • Facebook/Instagram Creator studio
  • Facebook/Instagrams målgruppsverktyg
  • Snapchats annonseringsverktyg
  • Målgrupper på Snapchat
  • Youtubes annonseringsverktyg
  • Målgrupper och styrningsmöjligheter på Youtube
  • Annonseringsstrategi/Kombinera olika kanaler
  • Mätning och analys

Under utbildningen kommer vi arbeta skarpt i verktygen för att det ska bli så konkret som möjligt för dig som deltagare.  Under de två dagarna kommer vi att varva teori med att skarpt arbeta i verktygen och att utbyta erfarenheter.

Efter avslutad utbildning kan du självständigt skapa och optimera annonseringskampanjer i de givna digitala kanalerna. Du kommer ha kunskap i att skapa målgrupper, analysera och utvärdera resultatet.

Utbildare:
Johan Kullberg act utbildning

Johan Kullberg

Affärsutvecklare och specialist på sociala medier, Act Mediebyrå
Kontaktpersoner:
Helena Englund arrangerar affärsmässig utbildning för företag

Helena Englund

Utbildningsansvarig