Utveckla affärsmodellen – för ökad lönsamhet OCH nöjdare kunder

Affärsmodeller har blivit ett hett begrepp som det pratas mycket om idag. Det är inte heller konstigt att många vill hitta vägar till att utveckla sin affärsmodell då det i sin enklaste form varken innebär förändringar av ett företags erbjudanden eller dyra investeringar, men ändå möjligheter till radikalt förbättrad lönsamhet.

Utveckla affärsmodellen – för ökad lönsamhet OCH nöjdare kunder

Datum:

16 september 2021, kl. 13.00-16.00. För dig som deltar på plats, börjar vi med lunch kl. 12.00

Plats:
Handelskammaren Värmland, Tullhusgatan 1A, Karlstad - eller på distans via det digitala verktyget Zoom.
Pris:
2450 kronor per person exkl moms för medlemmar och 3450 kronor per person exkl moms för övriga. För dig som deltar fysiskt på plats ingår fika och lunch.

En affärsmodell beskriver ett företags plan för hur de ska tjäna pengar och samtidigt skapa värde för kunden. Att utveckla företagets affärsmodell är något många efterfrågar och det drivs på än mer idag på grund av digitaliseringen och den snabbt föränderliga värld vi lever i.

Hur utvecklar man affärsmodellen?

Affärsmodellsutveckling handlar i mångt och mycket om att erbjuda existerande varor och tjänster på nya sätt – sätt som primärt gör det möjligt för kunder att enklare kunna köpa, och i och med det skapas ett ökat värde. Detta samtidigt som det innebär lönsamma fördelar för det egna företaget. Det är denna win-win som också legat till grund för stora företag som Klarna, Spotify och IKEA, men som är lika viktigt oavsett storlek på förtaget eller i vilken bransch du verkar i.

För vem?

Detta seminarium vänder sig till dig som vill få inspiration och kunskap om hur du kan ta dig an och börja arbeta med utvecklingen av ditt företags affärsmodell!

Föreläsare

Du kommer att få ta del av Per Kristensson, forskare och föreståndare på Centrum för Tjänstforskning, Karlstads universitet. CTF är ett av Sveriges största forskningscentra med fokus på kunder, värdeskapande och samarbetare med flera internationellt erkända företag. Per är professor och har förutom Sverige även jobbat i USA, Norge och Finland där han samarbetat med företag för att förstå hur de bättre kan organisera för framtida värdeskapande.

Linda Take, vd Mericon AB, kommer dela med sig av sin kunskap och sina erfarenheter som företagare, vd och fd elitidrottare. Linda är civilingenjör och har en bakgrund med ledande befattningar från stora internationella koncerner inom tillverkningsindustrin till små tjänsteföretag. Ofta anlitad som föreläsare och konsult inom ledarskap och affärsutveckling.

Innehåll och form

Under en spännande eftermiddag kommer du under ledning av Per och Linda få ta del av forskning, teorier, erfarenheter, tips och råd!

Förutom att lyssna på Per och Linda så kommer du under seminariet få prova på att arbeta med er egen affärsmodell utifrån en etablerad struktur. Här är syftet både att utmana den modell ni nu jobbar utefter men också att inspirera till idéer för framtiden.

Några programpunkter

  • Bakgrund till affärsmodellsutveckling, vad är det och varför är det viktigt.
  • Olika exempel på sätt att utveckla sin affärsmodell och vilka effekter det haft.
  • Balansen att hantera sina kunders bästa och företagets lönsamhet.
  • Praktiskt moment där du som deltagare följer en given struktur för att ta fram idéer på hur din egen affärsmodell skulle kunna förändras i framtiden.
  • Några steg om hur du kan ta dig vidare för att kunna förändra företagets egna affärsmodell.

Varmt välkommen till en väldigt spännande eftermiddag!

Utbildare:
per Kristensson

Per Kristensson

Professor, Karlstads Universitet

Per är föreståndare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, och professor i konsumentpsykologi och innovation. Per har arbetat tillsammans med företag från de flesta sektorer och utbildat dem inom olika delar av marknadsföring och management. Alltid utifrån kundens perspektiv. Per är också känd föreläsare och författare.

Linda Take

Vd, Mericon AB

Linda är vd på Mericon AB och civilingenjör med en bakgrund med ledande befattningar från stora internationella koncerner inom tillverkningsindustrin till små tjänsteföretag. Hon är också en fd elitidrottare och en ofta anlitad föreläsare och konsult inom ledarskap och affärsutveckling.

Kontaktpersoner:
Helena Englund arrangerar affärsmässig utbildning för företag

Helena Englund

Utbildningsansvarig