Utveckla affärsmodellen – för ökad lönsamhet OCH nöjdare kunder

Affärsmodeller har blivit ett hett begrepp som det pratas mycket om idag. Det är inte heller konstigt att många vill hitta vägar till att utveckla sin affärsmodell då det i sin enklaste form innebär varken förändringar av ett företags erbjudanden eller dyra investeringar, men ändå möjligheter till radikalt förbättrad lönsamhet.

En affärsmodell beskriver ett företags plan för hur de ska tjäna pengar och samtidigt skapa värde för kunden. Att utveckla företagets affärsmodell är något många efterfrågar och det drivs på än mer idag på grund av digitaliseringen och den snabbt föränderliga värld vi lever i.

Hur utvecklar man affärsmodellen?

Affärsmodellsutveckling handlar i mångt och mycket om att erbjuda existerande varor och tjänster på nya sätt – sätt som primärt gör det möjligt för kunder att enklare kunna köpa, och i och med det skapas ett ökat värde. Detta samtidigt som det innebär lönsamma fördelar för det egna företaget. Det är denna win-win som också legat till grund för stora företag som Klarna, Spotify och IKEA, men som är lika viktigt oavsett storlek på förtaget eller i vilken bransch du verkar i.

För vem?

Detta seminarium vänder sig till dig som vill få inspiration och kunskap om hur du kan ta dig an och börja arbeta med utvecklingen av ditt företags affärsmodell!

Föreläsare

Under en halvdag har du möjlighet att få ta del av Per Kristensson, forskare och föreståndare på Centrum för Tjänstforskning, Karlstads universitet. CTF är ett av Sveriges största forskningscentra med fokus på kunder, värdeskapande och samarbetare med flera internationellt erkända företag. Per är professor och har förutom Sverige även jobbat i USA, Norge och Finland där han samarbetat med företag för att förstå hur de bättre kan organisera för framtida värdeskapande.

Innehåll och form

Under en spännande eftermiddag kommer du under ledning av Per få ta del av forskning, teorier, erfarenheter, tips och råd!

Förutom att lyssna på Per så kommer du under seminariet få prova på att arbeta med er egen affärsmodell utifrån en etablerad struktur. Här är syftet både att utmana den modell ni nu jobbar utefter men också att inspirera till idéer för framtiden.

Några programpunkter

  • Bakgrund till affärsmodellsutveckling, vad är det och varför är det viktigt.
  • Olika exempel på sätt att utveckla sin affärsmodell och vilka effekter det haft.
  • Balansen att hantera sina kunders bästa och företagets lönsamhet.
  • Praktiskt moment där du som deltagare följer en given struktur för att ta fram idéer på hur din egen affärsmodell skulle kunna förändras i framtiden.
  • Några steg om hur du kan ta dig vidare för att kunna förändra företagets egna affärsmodell.

Varmt välkommen till en väldigt spännande eftermiddag!

Utbildare:
per Kristensson

Per Kristensson

Professor, Karlstads Universitet

Per är föreståndare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, och professor i konsumentpsykologi och innovation. Per har arbetat tillsammans med företag från de flesta sektorer och utbildat dem inom olika delar av marknadsföring och management. Alltid utifrån kundens perspektiv. Per är också känd föreläsare och författare.

CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, är ett av världens främsta forskningscentra med fokus på tjänster och värdeskapande genom tjänster.

Kontaktperson
Helena Englund arrangerar affärsmässig utbildning för företag

Helena Englund

Utbildningsansvarig