Ökat fokus i styrelsearbete- Ordföranderollen

Nu har du möjlighet att delta på en utbildning som lotsar dig in i rollen som styrelseordförande i små eller medelstora, privata såväl som noterade aktiebolag.

Denna fördjupningsutbildning är uppdelad i tre viktiga delar som tillsammans lotsar dig in i rollen som styrelseordförande

Innehåll

Du får förfrågan om jobbet som ordförande
Den här delen handlar bland annat om hur du hanterar en förfrågan om ordförandeskapet och vi diskuterar även den formella sidan av uppdraget.

Du ska skapa värde med styrelsearbetet
Den här delen behandlar den viktigaste och tuffaste delen av styrelsearbetet. Det handlar om hur du använder dina ”resurser”; styrelseledamöternas kompetens samt VD med sin organisation. Det är ni
tillsammans som ska skapa värde och du är ytterst ansvarig. Och vi fokuserar på hur du kan skapa värde i bolaget.

Du ska utveckla relationerna
Den här delen handlar om dina relationer med dina intressenter – Din egen styrelse, Du och VD, Du och ägarna och Du och övriga intressenter.

För vem?

Det här utbildningen är för dig som jobbar i eller med små och medelstora (SME) bolag, och:

  • är ny som ordförande
  • snart blir vald till ordförande
  • har erfarenhet från styrelsearbete som ledamot
  • har gått igenom Rätt fokus eller annan styrelseutbildning
  • vill veta vad som förväntas av dig som ordförande
  • vill känna trygghet att börja med ordförandejobbet

Fokus är alltså på ordföranderollen för SME-bolag. Det kan vara såväl i privata som i publika aktiebolag.

Förkunskaper

Vi ser helst att du har en grundläggande styrelsekurs i botten – Rätt fokus i styrelsearbetet eller liknande.

 

Varmt välkommen!

Utbildare:
petra palmgren lindwall

Petra Palmgren Lindwall

Ackrediterad lärare vid StyrelseAkademien

Petra har sedan 2006 arbetat aktivt med styrelsearbete i totalt 26 styrelseuppdrag i allt från startups till medelstora ägarledda entreprenörsdrivna aktiebolag. Petra har varit med i många styrelse- och bolagsrelaterade situationer, som du som deltagare får ta del av utöver det omfattande certifieringsgrundande kursmaterialet.

Kontaktperson
helena englund

Helena Englund

Utbildningsansvarig