Rätt fokus – Styrelseutbildning – genomförs digitalt

Det finns ett stort intresset för styrelsearbete och bolagsstyrning, och ägare och andra intressenter har upptäckt att bra bolagsstyrning bidrar aktivt till företagets framgång. Det gäller alla typer av företag, oavsett bransch och storlek.

Under fyra halvdagar har du nu möjlighet att lära dig hur styrelsen och dess arbete kan struktureras. Rätt fokus i styrelsearbetet ger dig grunderna och verktygen så att du kan bidra till en professionell styrning av företagets utveckling.

Innehåll

Utbildningen är på totalt ca 16 timmar fördelat på fyra ämnesområden med följande rubriker:

Rätt styrning
Innehåller det du behöver veta om bolagsstyrning, ägarnas roll och styrande dokument.

Rätt bemanning
Fokuserar på två områden – valberedningen och styrelsens sammansättning.

Rätt inriktning
Handlar om styrelsens förmåga att förstå sin roll. Att lägga mest energi på de framåtriktade och svåra frågorna – de strategiska.

Följande områden kommer att tas upp;

  • Strategi för bolaget, Bolagets samhällsansvar, Kontroll av bolagets skötsel, Samordning med bolagets vd, Information till intressenter

Rätt arbetssätt
Det mest praktiska avsnittet i kursen. Här strukturerar vi upp styrelsearbetet – en slags processbeskrivning runt styrelsesammanträdet med fokus på styrelsens arbetsformer och ansvar samt utvärdering av styrelsen.

Denna utbildning vänder sig till dig

  • som vill uppdatera dina kunskaper eller lära dig grunderna inom den lagstiftning som styrelsens arbete vilar på
  • som har påbörjat ditt styrelsearbete och nu vill få hjälp med struktur och verktyg för att kunna arbeta effektivare
  • som äger ett företag eller jobbar som vd och vill få en bättre förståelse för styrelsens roll och ansvar

Certifiering

Om du vill kan du avsluta utbildningen med en digital tentamen. Vid godkänt resultat erhålls StyrelseAkademiens certifikat i styrelsearbete för den specifika inriktningen.

Välkommen att delta i Sveriges största styrelseutbildning för dig som vill bli certifierad styrelseledamot!

Utbildare:
petra palmgren lindwall

Petra Palmgren Lindwall

Ackrediterad lärare vid StyrelseAkademien

Petra har sedan 2006 arbetat aktivt med styrelsearbete i totalt 26 styrelseuppdrag i allt från startups till medelstora ägarledda entreprenörsdrivna aktiebolag. Petra har varit med i många styrelse- och bolagsrelaterade situationer, som du som deltagare får ta del av utöver det omfattande certifieringsgrundande kursmaterialet.

Kontaktperson
helena englund

Helena Englund

Utbildningsansvarig